Volumul XIV / 2021

postat în: Arhiva 0
Consiliul științific
ANIVERSĂRI
200 DE ANI DE LA REVOLUȚIA DIN 1821 CONDUSĂ DE TUDOR VLADIMIRESCU
120 DE ANI DE LA NAŞTEREA ING. GEORGE ȘT. ANDONIE
500 DE ANI DE ATESTARE DOCUMENTARĂ A LIMBII ROMÂNE
ANNIVERSARIES
200 YEARS SINCE THE 1821 REVOLUTION LED BY TUDOR VLADIMIRESCU
120 YEARS SINCE THE BIRTH OF ENG. GEORGE ȘT. ANDONIE
500 YEARS OF DOCUMENTARY CERTIFICATION OF ROMANIAN LANGUAGE
☰ Filofteia REPEZ, Ionel Aurelian COTOBAN
Tudor Vladimirescu – pandur al pandurilor
Tudor Vladimirescu – Pandour of pandours
☰ Eufrosina OTLĂCAN
120 de ani de la naşterea celui mai important istoriograf al matematicilor din România: inginerul George Șt. Andonie
120 years since the birth of the most important historiographer of Mathematics in Romania: engineer George Şt. Andonie
☰ Viorela-Valentina DIMA
Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung: 500 de ani de atestare documentară a limbii române
The Letter of Neacșu of Câmpulung: 500 years since the first recorded document written in Romanian
EVOCĂRI
RECOLLECTIONS
☰ Dumitru CURCĂ
File din istoria Facultății de Medicină Veterinară din București. Partea I: Înființarea și evoluția școlii de medicină veterinară din București, până în anul 1921
Pages from the history of the Faculty of Veterinary Medicine in Bucharest. Part I: The establishment and evolution of the School of Veterinary Medicine in Bucharest, until 1921
☰ Florian Ion PETRESCU
Departamentul TMR (1962), locul unde s-a născut Robotica Industrială Românească
The TMR Department (1962), the place where the Romanian Industrial Robotics was born
☰ Angela PETRESCU, Iorgu PETRESCU
Donatori ai Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” Bucureşti şi donaţiile lor necunoscute publicului
Donors of the “Grigore Antipa” National Museum of Natural History, Bucharest, and their unknown donations
☰ Alin M. OLĂRESCU
Eroii din Stroeşti – Argeş şi evoluția familiilor lor timp de un secol: 1918–2018
The heroes of Stroeşti – Argeş and the evolution of their families for a century: 1918–2018
☰ Dumitru MURARIU
Rolul institutelor de cercetare științifică în societate
The role of scientific research institutes in society
☰ Marin VLADA, Ion VĂDUVA
Centrul de Calcul al Universității din București (CCUB), prima unitate de informatică înființată în România
The Computing Center of the University of Bucharest (CCUB), the first computer science unit established in Romania
☰ Marţian IOVAN
Aspecte ale originalității și perenității filosofiei dreptului la Mircea Djuvara
Aspects of the originality and permanence of the philosophy of law in Mircea Djuvara’s view
☰ Tiberiu TĂNASE
„Să înțelegem intelligence-ul în secolul XXI”. Studiul „Intelligence-ului” în teorie și practică
“Understanding Intelligence in the 21st century”. The Study of “Intelligence” in theory and practice
☰ Mirela-Adriana ANGHELACHE
Scurt istoric al deducerii relațiilor actuale dintre energia seismică și magnitudine
Brief remarks on the history of deducing the current relationships between seismic energy and magnitude
☰ Monica MORARU
Studiu realizat pe baza metodei rezistive concepute şi dezvoltate de către Conrad Schlumberger şi Sabba S. Ștefănescu, doi titani ai geofizicii
Study conducted on the basis of the resistivity method, designed and developed by Conrad Schlumberger and Sabba S. Ștefănescu, two geniuses of Geophysics
☰ Stan PETRESCU
Serviciile militare de informații și contrainformații românești în războiul de reîntregire națională și recunoașterea internaționala a Marii Uniri (1919–1920)
Romanian army intelligence and counterintelligence services in the war of national reunification and the international recognition of the Great Union (1919–1920)
☰ Narcis ZĂRNESCU
Etică şi intelligence
Ethics and intelligence
PERSONALITĂȚI
PERSONALITIES
☰ Eufrosina OTLĂCAN
Matematicieni români în pagini de Istoriografie
Romanian Mathematicians in Historiography
☰ Alexandru Ș. BOLOGA
Dr. Grigore Antipa și arhiepiscop Raymund Netzhammer
Scientist Grigore Antipa and Archbishop Raymund Netzhammer
☰ Alexandru Ș. Bologa
Realizări ale academicianului Emil Pop
Achievements of Academician Emil Pop
☰ Natalia ODOBLEJA, Ștefan ODOBLEJA JR.
Testamentul dr. Ștefan Odobleja pentru tineri – despre creație, invățare și organizarea minții
Ștefan Odobleja’s testament for young people – about creation, learning and the organisation of the mind
☰ Lucian Ștefan COZMA, Daniela Georgiana GOLEA, Tiberiu TĂNASE
Un om de știință român foarte puțin cunoscut: Nicolae Moraru
A Romanian scientist, unknown to the general public: Nicolae Moraru
☰ Mircea-Dragomir ANDREI, Gabriela ANDREI
Oscar Edelstein – un geolog și un om minunat
Oscar Edelstein – an outstanding geologist and a distinguished man
VARIA
VARIA
☰ Valentin-Stelian BĂDESCU
Boteni. Satul contemporan și evoluția lui istorică. O istorie alternativă a Botenilor Muscelului, a oamenilor săi buni și bătrâni (partea a III-a)
Boteni. The contemporary village and its historical evolution. An alternative history of the village of Boteni from Muscel, and of its good old people (the third part)
☰ Valentin-Stelian BĂDESCU
Colectivizarea agriculturii în România: formă a represiunii comuniste. Cazul special al Gospodăriei Agricole Colective „Drumul fericirii” din Comuna Boteni, Raionul Mușcel, Regiunea Argeș
Collectivisation of agriculture in Romania: a form of Communist repression. The special case of the Collective Agricultural Farm “The Road to Happiness [Drumul fericirii]” from Boteni Commune, Muscel District, Argeș County
☰ Niculina MERCEANU
Corabia, orașul în care m-am născut… 150 de ani de istorie, cultură și civilizație
Corabia, the city in which I was born… 150 years of history, culture and civilization
SEMNAL EDITORIAL, RECENZII
REVIEWS
☰ Adrian ADĂSCĂLIȚEI
Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact. Oameni, instituții, concepte, teorii și tehnologii, vol. v (cap. 11-12), M. Vlada (coord.)
The history of Romanian informatics. Emergence, development and impact. People, institutions, concepts, theories and technologies, vol. V (chapters 11-12), M. Vlada (coord.)
☰ Tiberiu TĂNASE
Intelligence-ul românesc – trecut, prezent și viitor – (manual). Coordonatori: Stan Petrescu, Tiberiu Tănase autori: Ovidiu Boureanu, Petru Ștețcu
Romanian Intelligence – past, present and future – (handbook. Coordinators: Stan Petrescu, Tiberiu Tănase authors: Ovidiu Boureanu, Petru Ștețcu
☰Romulus MOCANU, Gheorghe DAVID
D. Ghiță, V.V. Vătămanu, Plante medicinale din Câmpia Romanațiului
D. Ghiță, V.V. Vătămanu, Medicinal plants from Romanați Plain
☰ Romulus MOCANU
Ghe. Iagăru, V.V. Vătămanu, D. Bălănescu: Clima și solurile județului Olt
Ghe. Iagăru, V.V. Vătămanu, D. Bălănescu: Climate and soils of Olt County
☰ Gheorghe BÎLTEANU
Elena Mateescu, N. Tanislav, V.V. Vătămanu: Impactul condițiilor de secetă din câmpia Caracalului asupra culturilor de grâu și porumb
Elena Mateescu, N. Tanislav, V.V. Vătămanu: The impact of the drought conditions in the Caracal Plain on the wheat and corn crops
☰ Mihai DUMITRU
Șt. Ionescu, V.V. Vătămanu, Ghe. Iagăru, D.O. Toma, E. Popa: Fertilizarea organo-minerală de lungă durată la porumbul boabe și soia pe cernoziomul irigat din Câmpia Romanațiului
Șt. Ionescu, V.V. Vătămanu, Ghe. Iagăru, D.O. Toma, E. Popa: Long-term organo-mineral fertilisation for grain corn and soybeans on irrigated chernozem in the Romanați Plain
NOTE DE LECTURĂ
READING NOTES
☰ Tiberiu TĂNASE, Ovidiu BOUREANU
Francis Dvornik: Începuturile serviciilor de informații, Meteor Press, 2021
Francis Dvornik: Origins of Intelligence Services, Meteor Press, 2021
IN MEMORIAM
IN MEMORIAM
☰ Dănuț ȘERBAN
Profesor Marin Vlada (12.06.1953–21.09.2021)
Professor Marin Vlada (12.06.1953–21.09.2021)

Lasă un răspuns