ISSN 1844-9220 ISSN-L 1844-9220

 

Consiliul științific
Peer review
☰ Narcis ZĂRNESCU

Henri Poincaré, printre contemporanii săi şi dincolo de ei. Incursiuni în geo‑receptologia şi geofilosofia ştiinţei
Henri Poincaré, among his contemporaries and beyond them. Remarks on the geo‑receptology and geophilosophy of science

☰ Edith Mihaela DOBRESCU, Emilian M. DOBRESCU

Influenţa roboţilor în societate. Aspecte pro şi contra
The influence of robots in society. Aspects pro and cons

☰ Dumitra LUCAN

Scurt istoric al dezvoltării cercetării ştiinţifice dedicate domeniului nuclear în România
Brief history of the development of scientific research dedicated to the nuclear field in Romania

☰ Ioana PETCU

Consideraţii asupra ciberneticii. Contribuţii româneşti
Reflections on Cybernetics. Romanian contributions

☰ Eugen SITEANU

File din istoria geografiei şi topografiei
A history of geography and topography

☰ Adriana VÂLCU, Adela CĂLIN

Istoria kilogramului prototip naţional aparţinând României
The history of national prototype kilogram belonging to Romania

ANIVERSĂRI
ANNIVERSARIES

☰ George M. CROITORU

100 de ani de la naşterea profesorului Dan Ghiocel, personalitate tehnică şi ştiinţifică în domeniul ingineriei civile
100 years since the birth of professor Dan Ghiocel, technical and scientific personality in civil engineering

☰ Filofteia REPEZ

Dragomir Hurmuzescu – slujitor al ştiinţei şi adevărului
Dragomir Hurmuzescu – servant of science and truth

EVOCĂRI
RECOLLECTIONS

☰ Valentin‑Stelian BĂDESCU

Profesorul Ion Chelcea, o „lumină musceleană” din scrinul cu amintiri al profesorului Septimiu Chelcea
Professor Ion Chelcea, a “muscelean light” from professor Septimiu Chelcea’s chest of memories

☰ Dumitru CURCĂ

File din istoria Facultăţii de medicină veterinară din Bucureşti. partea a III‑a: 100 de ani de la transformarea Școlii superioare de medicină veterinară în Facultatea de medicină veterinară şi evoluţia ei după evenimentele din decembrie 1989 până în zilele noastre
Pages from the history of the Faculty of Veterinary Medicine in Bucharest. Part III:100 years since the transformation of the Higher School of Veterinary Medicine into the Faculty of Veterinary Medicine and its evolution after the events from December 1989 to the present days

☰ Costel CIOANCĂ

Repere culturale recuperate: expoziţiile unui muzeu bucureştean în perioada comunistă
Recovered cultural landmarks: exhibitions in a Bucharest museum during the communist period

☰ Ștefan GHEORGHE

Apariţia mişcării de Cruce Roşie – Istoric, rol şi contribuţii în ajutorarea victimelor războiului
The emergence of the Red Cross movement ‑ History, role and contributions to helping the victims of war

☰ Petrişor PĂTRAȘCU

Istoria înfiinţării şi evoluţiei Școlii speciale de artilerie şi geniu
The history of the foundation and evolution of the special School of Artillery and Military Engineering

PERSONALITĂŢI
PERSONALITIES

☰ Mirela‑Adriana ANGHELACHE, Maria BOȘTENARU‑DAN

Elisa Leonida Zamfirescu – Deschizătoare de drumuri pentru femeile din România în inginerie şi ştiinţă
Elisa Leonida Zamfirescu – Trailblazer for Romanian women in engineering and science

☰ Filofteia REPEZ, Ștefan Emanuel MARINESCU

Vasile Boerescu – Omul care a scris pagini de istorie
Vasile Boerescu – The man who wrote the pages of history

☰ Șerban‑Dan PREDESCU

Nicolae Titulescu – Părinte al diplomaţiei române
Nicolae Titulescu – The father of Romanian diplomacy

☰ Cristina SABĂU

Devenirea şi afirmarea lui Marcel Klamer, cel mai prolific designer român de produs
Stages in the evolution of the most prolific Romanian product designer: Marcel Klamer

VARIA
VARIA

☰ George M. CROITORU

Silozurile de cereale proiectate şi construite de inginerul Anghel Saligny la Brăila şi Galaţi (1884–1889)
The grain silos designed and built by engineer Anghel Saligny in Brăila and Galaţi (1884–1889)

☰ Alin M. OLĂRESCU

Elemente identitare ale satului românesc: materialele şi tehnicile de construcţie
Identity elements of the Romanian village: building materials and techniques

☰ Elena HELEREA

Consemnări asupra sesiunii ştiinţifice cu tema Istoria ştiinţei şi tehnologiei – preocupări actuale, organizată în luna mai 2023 la Mediaş
Some notes regarding the scientific session on History of Science and Technology – current concerns, held in Mediaș in May 2023

SEMNAL EDITORIAL, RECENZII
EDITORIAL SIGNAL, REVIEWS

☰ Mihai NEAGU BASARAB

Narcis Zărnescu: Introducere în doctrinologie. Tratat despre ştiinţa prognozelor minimale: principii, strategii, ipoteze
Narcis Zărnescu: Introduction to doctrinology. Treatise on the science of minimal forecasts: principles, strategies, hypotheses

☰ Mihai NEAGU BASARAB

Narcis Zărnescu: Receptologia. Tratat de receptologie extinsă. Principii, modele, repere hermeneutice pentru o revoluţie conceptuală în secolul XXI
Narcis Zărnescu: Receptology. a treatise of extended receptology: principles, models, hermeneutical landmarks for a 21st century conceptual revolution

☰ Narcis ZĂRNESCU

Alba Iulia Catrinel Popescu: România. Între „gura de rai” geografică şi răspântia geopolitică
Alba Iulia Catrinel Popescu: Romania. Between geographical ‘Piece of heaven’ and geopolitical spread

☰ Carmen Irène ATANASIU, George M. CROITORU

Gabriel‑Felician Croitoru: O istorie a construcţiilor navale la Giurgiu
Gabriel‑Felician Croitoru: A history of naval constructions in Giurgiu

☰ Delia‑Maria PERJU

Dumitra Lucan, Gheorghiţa Jinescu: Materiale şi procese specifice pentru echipamente de transfer termic din reactoare de fisiune de generaţie IV
Dumitra Lucan, Gheorghiţa Jinescu: Specific materials and processes for heat transfer equipment from generation IV fission reactors

☰ Mirela‑Adriana ANGHELACHE

Ioan Munteanu: Brăila prin veacuri şi în zilele noastre
Ioan Munteanu: Brăila through the ages and nowadays