FIȘA DE EVALUARE A ARTICOLULUI CU TITLUL

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

din cuprinsul …………………………………………………………………………………………..

 

  1. Data evaluării ……………………………..

 

  1. Evaluator ………………………………………………………………….

 

  1. Grila de evaluare:

 

Criterii primare* Da Nu
1. Respectarea normelor editoriale
2. Existența abstractului și a cuvintelor cheie
3. Corectitudinea citărilor
4. Exprimarea în limba engleză

 

* Criterii eliminatorii: (se evaluează de membrii colegiului de redacție)

 

Punctaj

Criterii de evaluare

Da Nu
5 4 3 2 1
1. Relevanța abstractului ca descriere a lucrării
2. Fundamentarea științifică
3. Prezentarea unor metode de analiză
4. Corectitudinea utilizării instrumentelor de investigat
5. Noutatea temei propuse
6. Originalitatea rezolvării problemei abordate
7. Actualitatea și utilitatea soluției prezentate
8. Claritatea, concizia și acuratețea textului lucrării
9. Relevanța surselor bibliografice
 

TOTAL PUNCTAJ*

 

* Punctajul minim pentru acceptarea lucrării spre publicare este de 20 puncte.

 

  1. Recomandarea evaluatorului:

 

Recomandări Da Nu
Se publică în forma primită
Necesită modificări de exprimare
Necesită modificări de conținut
Lucrare respinsă

 

  1. Comentarii ale evaluatorului (formularea aprecierilor, precizarea modificărilor solicitate/a modificărilor)

 

 

 

Data evaluării:                                                                                           Semnătura:

 

………………………………………..                                              …………………………………………….

FIȘA DE EVALUARE A ARTICOLULUI (Format Word)