UN PIONIER AL COSMONAUTICII MONDIALE: NICOLAE VĂIDEANU

postat în: Rezumate 0

Lucian Ştefan COZMA 

 

Rezumat: Istoria ştiinţei şi tehnicii rareori a prezentat domenii în care evoluţia să fi fost într-atât de mult limitată la rezultatele activităţii independente a unor indivizi sau a unor grupuri mici de persoane. Cu toate că descoperirea motorului rachetă s-a făcut cu mii de ani în urmă, dezvoltarea în acest domeniu a fost una foarte lentă, cel mai probabil din cauza unei lipse acute de cunoscători ai tehnicii respective. Este de asemenea foarte interesant faptul că marile salturi înregistrate în acest domeniu au fost realizate graţie activităţii unor cercetători amatori mânaţi doar de pasiunea lor pentru rachete: Conrad Haas, Konstantin Eduardovici Ţiolkovschi, Hermann Oberth, Robert Goddard, Nicolae Văideanu. Dintre toşi aceştia numai Haas a avut o legătură profesională cu domeniul rachetelor, chiar dacă una indirectă. Ceilalţi menţionați mai înainte au intrat în domeniul rachetelor din proprie iniţiativă, cu toate acestea ei fiind cei care au scris importante pagini din istoria ştiinţei şi tehnicii. Ţiolkovschi a a pus bazele teoretice ale cosmonauticii şi a fundamentat metodele de calcul; Oberth a previzionat în mod corect încă din anii’20 capabilitatea de evoluţie a cosmonauticii; în aceeaşi epocă, Goddard deja construia şi experimenta primele modele rudimentare de motoare rachetă cu combustibil lichid; în anii’40, Nicolae Văideanu proiecta primele modele complexe de motoare rachetă cu combustibil lichid, mult mai avansate decât modelele construite de nazişti. Din păcate, acest mare înaintaş al cosmonauticii mondiale este încâ atât de puţin cunoscut şi recunoscut. Lucrarea care urmează va încerca să corecteze această nedreptate.

 

Cuvinte cheie: Nicolae Văideanu, Robert Goddard, cosmonautică, motor-rachetă cu combustibil lichid.

Lasă un răspuns