Volumul XIII / 2020

postat în: Arhiva 0
Consiliul științific
100 DE ANI DE LA NAȘTEREA ACADEMICIANULUI GLEB DRĂGAN
100 YEARS SINCE THE BIRTH OF ACADEMICIAN GLEB DRĂGAN
☰ Nicolae GOLOVANOV, Sorin COATU
Academicianul Gleb Drăgan – 100 de ani de la naştere
Academician Gleb Drăgan. 100 years since his birth
STUDII ŞI COMUNICĂRI
ARTICLES
☰ Magda STAVINSCHI
2020 – un an special. Astronomia românească
A Special Year. Romanian astronomy
☰ Marțian IOVAN
Analiza conexiunilor dintre drept și morală, între tradiție și actualitate
Analysis of the connections between law and morals, between tradition and contemporaneity
☰ Emilian M. DOBRESCU
Ion N. Angelescu – Locul şi rolul istoriei economiei
Ion N. Angelescu – The place and role of the history of economics
☰ Mirela-Adriana ANGHELACHE
Undele seismice – semnale folosite pentru estimarea parametrilor sursei seismice
Seismic waves – signals used to estimate seismic source parameters
☰ Monica MORARU
Prelucrarea tomografică pe baza măsurătorilor electrice
Tomographic processing based on electrical measurements
PERSONALITĂȚI
PERSONALITIES
☰ Stan PETRESCU
Mitropolitul Andrei Baron de Șaguna, organizatorul Bisericii Ortodoxe din Ardeal
Metropolitan Bishop Andrei Baron of Șaguna, organizer of the Orthodox Church in Transylvania
☰ Marin VLADA
Viața și opera lui Ștefan Odobleja – inventatorul ciberneticii, precursor al inteligenței artificiale și al informaticii
The life and work of Ștefan Odobleja – inventor of cybernetics, forerunner of Artificial Intelligence and Computer Science
☰ Mircea-Dragomir ANDREI, Gabriela ANDREI
Mircea Paucă (1903–1988), geolog de renume şi colaborator apropiat al lui Grigore Antipa
Mircea Paucă (1903 – 1988). Famous Geologist and Close Collaborator of Grigore Antipa
☰ Edith-Mihaela DOBRESCU
Costin Murgescu, istoric al economiei româneşti
Costin Murgescu, historian of Romanian economy
☰ Iorgu PETRESCU, Angela PETRESCU
Lui Papadopol Mihai (1927–1992), un pios omagiu
Mihai Papadopol (1927-1992), a pious homage
☰ Tiberiu TĂNASE
Eugen Cristescu, director general al SSI în perioada 1940–1944
Eugen Cristescu, General Director of the Special Intelligence Service during 1940-1944
VARIA
VARIA
☰ Valentin-Stelian BĂDESCU
Boteni. Satul contemporan și evoluția lui istorică. O istorie alternativă a Botenilor Muscelului, a oamenilor săi buni și bătrâni. (Partea a II a)
Boteni. The contemporary village and its historical evolution. An alternative history of the village of Boteni from Muscel, and of its good old people (the second part)
☰ Niculina MERCEANU
Spiritul satului românesc – factor al identităţii naţionale
The spirit of the Romanian village – a deciding element of national identity
SEMNAL EDITORIAL, RECENZII
REVIEWS
☰ Alexandru Ș. BOLOGA
O nouă contribuție valoroasă asupra germanilor dobrogeni: DOBRUDSCHA, Deutsche Siedler zwischen Donau und Schwarzem Meer, autor Josef Sallanz (2020)
A new valuable publication about the Dobrudjan Germans: DOBRUDSCHA, Deutsche Siedler zwischen Donau und Schwarzem Meer, autor Josef Sallanz (2020)
☰ Tiberiu TĂNASE
Elena-Iuliana Marin: Vornicia oraşului Bucureşti 1831–1862
Elena-Iuliana Marin, The Municipal government of the City of Bucharest 1831– 1862
☰ Stan PETRESCU
Tiberiu Tănase, Legionarism vs. Comunism. Consideraţii privind raporturile dintre mişcarea legionară şi Partidul Comunist Român în perioada 1941–1948
Tiberiu Tănase, Legionarism vs. Communism. Considerations regarding the relations between the Legionary Movement and the Romanian Communist Party during 1941–1948

Lasă un răspuns