Volumul XV / 2022

postat în: Arhiva 0

 

Studii și Comunicări, Vol XV, 2022
Consiliul științific
ANIVERSĂRI
157 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI DRAGOMIR HURMUZESCU
100 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI EDMOND NICOLAU
150 DE ANI DE LA MOARTEA LUI ION HELIADE RĂDULESCU
ANNIVERSARIES
157 YEARS SINCE THE BIRTH OF DRAGOMIR HURMUZESCU
100 YEARS SINCE THE BIRTH OF EDMOND NICOLAU
150 YEARS SINCE THE DEATH OF ION HELIADE RĂDULESCU
☰ Filofteia REPEZ, Nicolae‑Florin PRUNĂU
Omagiu savantului român Dragomir Hurmuzescu
Tribute to the Romanian scientist Dragomir Hurmuzescu
☰ Stan PETRESCU
Dragomir Hurmuzescu, remarcabil fizician, inventator, profesor și ctitor al radiofoniei româneşti
Dragomir Hurmuzescu, outstanding physician, inventor, professor and founder of the first Romanian broadcasting station
☰ Eufrosina OTLĂCAN
Edmond Nicolau, 100 de ani de la naştere
Edmond Nicolau, 100 years since his birth
☰ Eufrosina OTLĂCAN
Ion Heliade Rădulescu, ctitor al Școlii româneşti
Ion Heliade Rădulescu, founder of the Romanian school
EVOCĂRI
RECOLLECTIONS
☰ Valentin‑Stelian BĂDESCU
Medici musceleni de altădată – Ovidiu Vlădescu, un medic al unor vremuri demult apuse
Muscel doctors of yesteryear – Ovidiu Vlădescu, a doctor of times long gone
☰ Curcă DUMITRU
File din istoria Facultății de medicină veterinară din București. Partea a II-a: 100 de ani de la transformarea Școlii superioare de medicină veterinară în Facultatea de medicină veterinară, arondată între anii 1921 și 1948 Universității din București
Pages from the history of the Faculty of Veterinary Medicine in Bucharest. Part II: 100 years since the transformation of the Higher School of Veterinary Medicine into the Faculty of Veterinary Medicine, affiliated to the University of Bucharest between 1921 and 1948
☰ Iorgu PETRESCU, Angela PETRESCU
Grigore Antipa – Raportul prezentat în fața Academiei Române despre activitatea sa în timpul ocupației străine a Bucureștilor din Primul Război Mondial
Grigore Antipa – Report presented to the Romanian Academy about his activity in the foreign occupation of Bucharest during World War I
☰ Stan PETRESCU
Take Ionescu în diplomația și viața politică românească, la cumpăna dintre secolul 19 și începutul secolului 20
Take Ionescu in Romanian diplomacy and political life, at the crossroad between the end of the 19th century and the beginning of the 20th century
☰ Daniela‑Amby OSTAFE, Laura‑Alexandra OSTAFE, Laurenţiu‑Norocel OSTAFE
Academician Ana Vasilichia Aslan, inventatoarea produsului Gerovital H3 – Realizare de excepție în știința românească
Academy member Ana Vasilichia Aslan, the inventor of the Gerovital H3 product – an exceptional achievement in Romanian science
STUDII ȘI COMUNICĂRI
STUDIES AND COMMUNICATIONS
☰ Mirela‑Adriana ANGHELACHE
Scara Richter, celebra scară de măsurare a mărimii cutremurelor. Istoric și descriere
Richter scale, the famous scale of earthquake magnitude. Its history and description
☰ Emilian M. DOBRESCU, Edith Mihaela DOBRESCU
Influența COVID-19 asupra copiilor și tinerilor – Perspective ale organizațiilor internaționale
Covid‑19 influence on children and youth – Perspectives from international organizations
☰ Ștefan GHEORGHE
Starea de drept si starea de fapt în România anilor 1944–1947. Considerații privind schimbarea formei de guvernământ a României la începutul regimului comunist
The rule of law and the state of affairs in Romania in the years 1944‑1947. Considerations regarding the change of the form of government of Romania at the beginning of the communist regime
☰ Eugen SITEANU
Șapte secole de generare și regenerare a strategiei acțiunilor rapide
Seven centuries of generating and regenerating rapid action strategies
☰ Tiberiu TĂNASE
Puncte de vedere privind asasinarea marelui istoric român Nicolae Iorga, membru al Academiei Române. Implicarea poliţiei legionare şi a Corpului Muncitoresc Legionar (CML) în asasinat
Views on the assassination of the great Romanian historian Nicolae Iorga, member of the Romanian Academy. The involvement of the legionary police and the Legionary Labour Corp (LLC) in the assassination
☰ Narcis ZĂRNESCU
Creierul, câteva procente epistemice. O foarte scurtă istorie a neuroştiinţelor. Excurs bibliografic
The brain, some epistemic percentages. A very short history of neuroscience. Bibliographical digression
PERSONALITĂȚI
PERSONALITIES
☰ Gabriela ANDREI, Mircea‑Dragomir ANDREI
Dr. Carol Paul Karácsonyi la 80 de ani
Dr. Carol Paul Karácsonyi at the age of 80
☰ Ioan Codruţ LUCINESCU
Mitiță Constantinescu, susținător constant al industrializării României în perioada interbelică
Mitiţă Constantinescu, constant supporter of Romania’s industralization in the interwar period
☰ Marian Traian GOMOIU, Sanda MAICAN, Dumitru MURARIU
Două personalităţi ale biologiei româneşti – Profesorul Mihai Băcescu şi discipolul său, Marian-Traian Gomoiu
Two personalities of Romanian biology – Professor Mihai Băcescu and his disciple, Marian‑Traian Gomoiu
☰ Ioana PETCU, Andreea Florina RADU, Tiberiu TĂNASE
Aspecte mai puţin cunoscute din viaţa şi activitatea lui Henri Coandă
Lesser known aspects of Henri Coandă’s life and activity
☰ Alin M. OLĂRESCU
Nicolae P. Leonăchescu și Julius Natterer, două modele de organizare a memoriei
Nicolae P. Leonăchescu and Julius Natterer, two models of memory organization
VARIA
VARIA
☰ Ionel Aurelian COTOBAN
Durustorum – Constantiniana Daphne, punte peste Dunăre – Cale a sfinților
Durustorum – Constantiniana Daphne, bridge over the Danube – Path of the Saints
SEMNAL EDITORIAL, RECENZII
EDITORIAL SIGNAL, REVIEWS
☰ Mirela Adriana ANGHELACHE
Maria Boştenaru Dan (ed.): Heritage, Landscape and Restoration of Historical Gardens (Patrimoniul, Peisajul și Restaurarea Grădinilor Istorice)
Maria Boştenaru Dan (ed.): Heritage, Landscape and Restoration of Historical Gardens
☰ Mirela‑Adriana ANGHELACHE
Ioan Munteanu: ,,Stradele Brăilei”, ,,Stradele Brăilei II”, ,,Piața Traian – kilometrul zero. Povestea unei străzi – Regala”
Ioan Munteanu: “The stretes of Brăila”, “The stretes of Brăila II”, “Traian Square– kilometre zero. The story of a street – the Royal street”
☰ Adrian BAVARU
Alexandru Ș. Bologa: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanța – Repere
Alexandru Ș. Bologa: The National Institute for Marine Research and Development “Grigore Antipa” Constanţa – Historical highlights
☰ Valentin‑Stelian BĂDESCU
Mihail-Nicolae Stanca: Mihail Eminescu și adevărul Sfintei Scripturi, Vol. I și II
Mihail‑Nicolae STANCA: Mihail Eminescu and the truth of the Holy Bible, Vol. I and II
☰ Alexandru Ș. BOLOGA
Tiberiu Tănase (coord.): Ovidiu Boureanu, Petru Ștețcu – Democrație vs. Totalitarism (manual)
Tiberiu Tănase (coord.): Ovidiu Boureanu, Petru Șteţcu – Democracy vs. Totalitarianism (manual)
IN MEMORIAM
IN MEMORIAM
☰ Viorel BĂDESCU
Dr. Valentin Marin – o viață dedicată profesiei și Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii
PhD Valentin Marin – A life dedicated to the profession and the Romanian Committee of History and Philosophy of Science and Technology
☰ Alin M. OLĂRESCU
Valentin Marin – Un militar de carieră și istoric în slujba Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii al Academiei Române – Valentin Marin – A career military man and historian in the service of the Romanian Committee of History and Philosophy of Science and Technology of the Romanian Academy
☰ Eugen SITEANU
Omagiu adus domnului dr. Valentin Marin
Tribute to Mr. PhD Valentin Marin
☰ ***
Mărturii despre domnul dr. Valentin Marin
Testimonies about Mr. PhD Valentin Marin

Lasă un răspuns