Volumul XII / 2019

postat în: Arhiva 0
Consiliul științific
STUDII ŞI COMUNICĂRI
☰ Mirela-Adriana ANGHELACHE
Cataloagele de cutremure – instrumente utile pentru monitorizarea evenimentelor seismice
Earthquake catalogues – useful tools for the monitoring of seismic events
☰ Marţian IOVAN
Opera cărturarului ardelean Simion Bărnuţiu – ilustrare a conștiinţei epocii sale
The Work of the Transylvanian Scholar Simion Bărnuţiu – A True Portrayal of His Epoch’s Consciousness
☰ Eufrosina OTLĂCAN
Matematicieni de seamă, profesori în învăţământul politehnic din România, înainte de anul 1948
Outstanding mathematicians, Romanian Polytechnic Professors before 1948
☰ Eugen SITEANU
Oameni de știinţă români care au contribuit la dezvoltarea etnologiei în perioada 1919–1940
Romanian scientists who have contributed to the development of ethnology during 1919-1940
☰ Trifan SAVCENCU, Vlad Grigore LAŞCU, Ţuţu PIŞLEAG
Consideraţii privind aplicarea tehnologiilor de vârf în acţiunile militare moderne
Remarks on the practical use of state-of-the-art technologies in modern military operations
☰ Lavinia MISĂILĂ
Tabelul periodic al elemenetelor – alfabetul științei
The Periodic Table – the alphabet of science
PERSONALITĂȚI
PERSONALITIES
☰ Alexandru Ş. BOLOGA
120 de ani de la nașterea conf. dr. biolog Maria S. Celan (III). Completări documentare de la dr. ing. Cristian D. Stoiculescu
120 years since the birth of PhD Associate prof. Biologist Maria S. Celan (III). New documents provided by PhD Eng. Cristian D. Stoiculescu
☰ Valentin-Stelian BĂDESCU
Mai ciudat decât ne putem imagina. O istorie alternativă a unui destin monumental – avocatul Petre Pandrea
Stranger than we can imagine. An alternative history of a monumental destiny – lawyer Petre Pandrea
☰ Stelian BĂRĂITĂREANU, Simona CĂLIN, Mihaela C. POPP
Personalități ale școlii medicale veterinare în românia anilor 1919–1940: Constantin Șt. Motaș și Alexandru Vechiu
Personalities of the Romanian school of veterinary medicine during 1919- 1940: Constantin Șt. Motaş and Alexandru Vechiu
☰ Mircea-Dragomir ANDREI
Viorel Brana (1907–1998) – un nume de excepţie printre geologii din România
Viorel Brana (1907-1998) – an exceptional professional among Romanian geologists
☰ Filofteia REPEZ, Gabriel PĂTRAŞCU
Contribuţia generalului Alexandru Ioaniţiu la consolidarea știinţei militare
General Alexandru Ioaniţiu’s contribution to the advancement of military science
☰ Dumitru CURCĂ
Profesorul univ. dr. general de corp de armată (r) Gavrilescu Constantin (1856–1941), personalitate marcantă a medicinii veterinare militare și civile
Army General Gavrilescu Constantin (1856-1941), an outstanding personality of military and civilian veterinary medicine
☰ Teofil GRIDAN
Rolul profesorului Ludovic Mrazec în consolidarea educației geologice universitare, a economiei și științei românești
Prof. Ludovic Mrazec’s contribution to the advancement of geological higher education, economy and science in Romania
☰ Ana CARATĂ, Maria SOPOREAN
Profesor doctor Ioan Cantacuzino (1863–1934) – personalitate ilustră a științei și culturii românești în perioada interbelică
Prof. Ioan Cantacuzino (1863-1934) – an illustrious personality of Romanian science and culture in the interwar period
☰ Stelian GRIGORE, Gabriela ANDREI
Zoe Apostolache Stoicescu (1936–2017), malacolog, muzeograf, om de cultură
Zoe Apostolache Stoicescu (1936-2017), malacologist, museographer, scholar
VARIA
VARIA
☰ Valentin-Stelian BĂDESCU
Boteni – satul contemporan și evoluția lui istorică. O istorie alternativă a Botenilor Muscelului, a oamenilor săi buni și bătrâni
The village of Boteni – today and throughout history. An alternative history of the village of Boteni from Muscel, and of its good old people
☰ Stan PETRESCU
O cuvântare istorică. Discursul domnului Iuliu Maniu rostit la Vinţul de Jos în ziua de 28 iunie 1936
A historical speech. Iuliu Maniu’s Address given at Vinţul de Jos on June 28, 1936
☰ Laurențiu CHIRIAC
Rolul prințeselor la sărbătorile creștine din Moldova medievală
The Role played by royal princesses during Christian feasts in Medieval Moldavia
☰ Ramona-Maria MOCANU
Discreta „Școală de la Târgoviște”. Costache Olăreanu, portret
The Discreet „Târgoviște School”. Costache Olăreanu, a portrait
☰ Iancu TĂNĂSESCU, Camil TĂNĂSESCU Gabriel TĂNĂSESCU
Tradiţie și manierism în arhitectura așezămintelor monahale brâncovenești și influenţa acestora asupra satului românesc
Tradition and mannerism in the architecture of Brancovan monasteries and their influence upon Romanian villages
IN MEMORIAM
IN MEMORIAM
☰ Constantin TOMA, Gheorghe MOHAN
Omagiu profesorului universitar dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad (1939–2018)
Homage to PhD Prof. Aurel Ardelean, President of the “Vasile Goldiș” Western University of Arad (1939–2018)
☰ Alin M. OLĂRESCU
Nicolae P. Leonăchescu – O viață dedicată creației
Nicolae P. Leonăchescu – A life dedicated to creation
SEMNAL EDITORIAL, RECENZII
REVIEWS
☰ Mirela-Adriana ANGHELACHE
Nicolae Şt. Noica: Istoria clădirii Academiei Române – la 120 de ani
Nicolae Şt. Noica: The History of the building of the Romanian Academy – 120 years since its erection
☰ Irina SODOLEANU
Editor Alexandru Ș. Bologa: Dobrogea at 140 years after its Union With the Romanian State. An Example of Contemporary West-Pontic Multiethnic Understanding
☰ Ecaterina FEHER
N. Groza, E. Petrescu, V. V. Vătămanu: „Irigarea culturilor – verigă tehnologică importantă pentru o agricultură prosperă și ecologică”
N. Groza, E. Petrescu, V. V. Vătămanu: “Irrigation of crops – An important technological link for a prosperous and environmentally friendly agriculture”
☰ Carmen-Sofia DRAGOTĂ
Ion Sandu, Elena Mateescu, Victor Viorel Vătămanu: „Schimbări climatice în românia și efectele asupra agriculturii”
Ion Sandu, Elena Mateescu, Victor Viorel Vătămanu: “Climate changes in Romania and their effects upon agriculture”
☰ Marin VLADA
Rezultate ale proiectului ROINFO „Romanian Informatics” 2018–2020
2018-2020 Results of the ROINFO Project entitled “Romanian Informatics”
☰ Viorela-Valentina DIMA
Gheorghe Mohan: „Viața și opera biologilor români”
Gheorghe Mohan: “The Life and Work of Romanian Biologists”
☰ Viorela-Valentina DIMA
„Ingineri români: dicționar enciclopedic”, Volumele II și III
Romanian Engineers: An Encyclopedic Dictionary
ERATĂ
„În volumul XI/2018 al DIS/CRIFST, în articolul „Legea lui Newton între
momentul 1687 și sfârșitul secolului al XX-lea”, toate expresiile matematice
de la 1 la 17, precum și referinţele la ele din text, au fost tipărite dublându-se
simbolurile. Această eroare de tipărire a fost corectată pe site-ul revistei.”
„In the XI/2018 issue of DIS/CRIFST, in the paper entitled „Legea lui
Newton între momentul 1687 si sfârșitul secolului al XX-lea” (Newton’s
Law between 1687 and the end of the 20th century), all the mathematical
expressions from 1 to 17, as well as the text references to these expressions,
were published with their symbols doubled. The printing error was corrected
on the journal website.”

Lasă un răspuns