Volumul VIII / 2015

postat în: Arhiva 0

CUPRINS (CONTENTS)

IN MEMORIAM
Academicianul GLEB DRĂGAN

(6/19 iulie 1920 – 24 octombrie 2014)
☰ Acad. Gleb DRĂGAN
Câteva gânduri…
A Few Thoughts…
☰ Viorel BĂDESCU
Academicianul Gleb Drăgan
Academician Gleb Drăgan
☰ Valentin MARIN
Omagiu Academicianului Gleb Drăgan
Homage to Academician Gleb Drăgan
IN MEMORIAM
Prof. dr. ing. POMPILIU MANEA
Professor, Doctor of Engineering POMPILIU MANEA

(7 octombrie 1935 – 15 iunie 2015)
☰ Pompiliu MANEA
Amintiri despre viitor: cultură – educaţie – sănătate
Memories about the Future: Culture – Education – Health
☰ Mircea POPA
Omagiu postum profesorului Pompiliu Manea (7 octombrie 1935 – 15 iunie 2015)
A Posthumous Homage to Professor Pompiliu Manea (October 7, 1935 – June 15, 2015)
STUDII ȘI COMUNICĂRI
ARTICLES
☰ Maria-Elvira CALLAPEZ
Technology Transfer and the Polymer Industry in Portugal –The Cases of Bakelite and PVC
☰ Nicolae P. LEONĂCHESCU
Entropia şi limitele ei
Limitations of Entropy
☰ Marţian IOVAN
Valorile şi crezul vieţii – fundamentul deciziilor şi operei ştiinţifice ale savantului transilvan Ştefan Manciulea
One’s Life’s Values and Creed – the Driving Force behind the Scientific Work and Decisions of Transylvanian Scientist Ştefan Manciulea
☰ Silviu IONIȚĂ
Inteligența artificială – între tehnologie și etică
Artificial Intelligence – between Technology and Ethics
☰ Marian RIZEA
Tehnologii controversate de extracție a hihrocarburilor: de la exploziile nucleare subterane la fisurarea și fracturarea hidraulică
Controversial Hydrocarbon Extraction Technologies: from Underground Nuclear Explosions to Cracking and Hydraulic Fracturing
☰ Lucia – Corina DIMA-COZMA
Rolul femeilor în dezvoltarea domeniului medical – de la modelele clasice la cercetarea științifică modernă
Women’s Role in the Development of the Medical Field – from Classical Models to Modern Scientific Research
☰ Magda STAVINSCHI
Casa „Bosianu” în patrimoniul Institutului Astronomic al Academiei Române
The „Bosianu” Mansion from the Patrimony of the Astronomical Institute of the Romanian Academy of Sciences
☰ Maria-Elena OSICEANU
Valenţele dinamice şi creative ale grupului mic în procesul de învăţare / predare
Dynamic and Creative Features of Small Teaching and Learning Groups
☰ Gabriel I. NĂSTASE
Politica ştiinţei în sprijinul cercetării criminologice
Science Policy Supporting Criminological Research
☰ Lucian CONSTANTINESCU, Mariana JURIAN
Începuturile televiziunii alb-negru şi color în România
The Beginnings of Black-and-white and Colour Television in Romania
☰ Florentin OLTEANU, Vasile JOANTĂ, Elena HELEREA
Începuturile electroenergeticii în Făgăraș
The Beginnings of Power Engineering in Făgăraș
☰ Elena TEODOREANU
Bioclimatologia umană în România. Schiță istorică
Human Bioclimatic studies in Romania. A Historical Outline
ANIVERSĂRI
ANNIVERSARIES
☰ Ştefan IANCU
George (Gogu) Constantinescu, (1881–1965) – inventator şi om de ştiinţă
George (Gogu) Constantinescu, (18815–1965) – Inventor and Scientist
☰ Marian RIZEA
Olteanul care a uimit lumea științifică: George (Gogu) Constantinescu – părintele teoriei sonicității, campionul invențiilor
The Oltenian Who Astonished the Sicentific World: George (Gogu) Constantinescu – the Founder of the Theory of Sonics, a Prolific Inventor
☰ Maricel D. POPA
Considerații privind o posibilă paradigmă a păcii economice în contextul unei noi abordări a operei lui Virgil Madgearu
Remarks on a Possible Economic Peace Paradigm in the Light of a New Approach to Virgil Madgearu’s Work
☰ Eufrosina OTLĂCAN
Petrache Poenaru (1799–1875). Contribuții la primii pași ai Țărilor Române pe calea modernizării
Petrache Poenaru (17995–1875), Contributions to the First Endeavours for Modernizing the Romanian Principalities
☰ Angela PETRESCU, Iorgu PETRESCU
Dr. Iuliu Barasch (1815–1863), primul profesor de științele naturii în Țara Românească?
Dr. Iuliu Barasch (1815–1863), the First Natural Science Teacher from Wallachia?
EVOCĂRI
REMEMBER
☰ Filofteia REPEZ
Simion Mehedinţi – profesor al profesorilor și român al românilor
Simion Mehedinţi – an Outstanding Professor and Romanian
☰ Eugen SITEANU
Savantul geograf Simion Mehedinţi
Geography Scientist Simion Mehedinţi
☰ Ana CARATA, Maria SOPOREAN, Iuliana CRIŞAN, Adriana-Elena TĂEREL, Constanţa RIZESCU
Omagiu profesorlului Dimitrie Brândză (1846–1895) – 120 ani de la deces
Homage to Professor Dimitrie Brândză (1846–1895) – 120 Years since His Death
☰ Laura-Alexandra OSTAFE, Laurenţiu-Norocel OSTAFE
Academicianul Dimitrie Brândză – reprezentant al elitei românești
Academician Dimitrie Brândză – Representative of the Romanian Elite
☰ Gabriela ANDREI, Mircea-Dragomir ANDREI
Arnold L. Montandon – 110 ani de la primirea sa în Academia Română
Arnold L. Montandon – 110 Years since his Joining the Romanian Academy of Sciences
☰ Garabet KÜMBETLIAN
Mircea Mişicu (1926–2005), evocare cu prilejul celor zece ani de la trecerea sa în nefiinţă
Mircea Mişicu (1926–2005)
PERSONALITĂȚI
PERSONALITIES
☰ Aurel ARDELEAN, Gheorghe MOHAN
Omagiu academicianului Constantin Toma la împlinirea vârstei de 80 de ani
Homage to Academician Constantin Toma on his 80th Anniversary
☰ Alexandru MARINESCU, Matei MARINESCU
Profesor doctor docent Virgil Nițulescu – Drumul meu în știință – conferință ținută la 19 aprilie 1974
Docent Professor Virgil Nițulescu – MY PATH IN SCIENCE – Conference Delivered on April 19, 1974
☰ Dumitru CURCĂ
Personalităţi marcante ale medicinii veterinare din Bucovina, membri ai Academiei Române (II). Profesorul Alexandru Ciucă (1880–1972)
Outstanding Personalities of Veterinary Medicine from Bukovina, Members of the Romanian Academy of Sciences (II). Professor Alexandru Ciucă (1880–1972)
☰ Sidonia TEODORESCU
Arhitectul Petre Antonescu (1873–1965)
Architect Petre Antonescu (1873–1965)
☰ Anca CONSTANTIN
Adrian V. Rădulescu – o viață închinată Dobrogei
Adrian V. Rădulescu – A Life Devoted to Dobrudja
☰ Angela PETRESCU, Iorgu PETRESCU
Papadopol Aurel (1923–2009)
Papadopol Aurel (1923–2009)
☰ Mircea-Dragomir ANDREI
O personalitate prestigioasă în antropologie – dr. Cantemir Rişcuţia (1923–2003)
A Remarkable Personality of Anthropology – Dr. Cantemir Rişcuţia (1923–2003)
☰ Adriana TĂEREL, Constanța RIZESCU, Ana CARATA, Emilia STANCU, Maria SOPOREAN, Iuliana CRIȘAN
Savantul Petru Poni – deschizător de drumuri în diferite domenii
Scientist Petru Poni – Pioneer in Several Fields
☰ Garabet KÜMBETLIAN
Poeta și profesoara Ecaterina Săndulescu (1904–1988)
Female Poet and Teacher Ecaterina Săndulescu (1904–1988)
VARIA
☰ Alexandru Ş. BOLOGA
Chișinău – note de călătorie
Chișinău – Travel Notes
☰ Costică LUPU
Strategii activ-creatoare în cadrul lecţiilor de geometrie
Active-creative Strategies during Geometry Lessons
☰ Traian-Constantin DUMBRĂVEANU
IAR-Braşov, la 90 de ani de la înfiinţare. Raport al uzinei IAR-Braşov, către mareşalul Antonescu, 22 iunie – 22 octombrie 1941
The Report of the IAR – Braşov Truck Factory to Marshal Antonescu, June 22 – October 22, 1941
☰ Laurențiu CHIRIAC
Timpul creștin în Occidentul medieval – o „îndumnezeire” a duratei
Christian Time in Medieval Western Society
☰ Eugen SITEANU
Cei cinci mareşali, membri de onoare ai Academiei Române
Honorary Members of the Romanian Academy of Sciences
☰ Filofteia REPEZ
Ecaterina Teodoroiu – domniţa Armatei Române
Ecaterina Teodoroiu – Royalty in the Romanian Army
☰ Iolanda CONSTANTINESCU
Multitudinea abordărilor teoretice geopolitice – scurte consideraţii
MBrief Remarks on the Multitude of Theoretical Approaches in Geopolitical Thought
☰ Nicolae P. LEONĂCHESCU
Monografia „Vâlsăneşti – un sat pe Valea Vâlsanului”, de Vasile P. Moise, între Capitoliu şi Tarpeia
The Monograph entitled „Vâlsăneşti – a Village in the Valley of the Vâlsan River”, by Vasile p. Moise, between the Capitoline Hill and the Tarpeian Rock
SEMNAL EDITORIAL, RECENZII
REVIEWS
☰ Murariu DUMITRU
Nicolae D. Ghika: Cinci luni în Țara Somalilor
Nicolae D. Ghika, „Five Months in Somaliland”
☰ Viorela-Valentina DIMA
Pompiliu Manea: Trei ani din viaţa mea (1986–1989), din dosarele Securităţii
Pompiliu Manea, „Three Years of My Life (1986–1989), from the Files of the Romanian Secret Police”
☰ Viorela-Valentina DIMA
Niculae Cristea: Imaginea publică a monarhiei în România: 1866–1947
Niculae Cristea, „The Public Image of Romanian Monarchy: 1866–1947”
☰ Alexandru Ş. BOLOGA
Aurel Lup: Agricultura socialista a României – mit şi realitate
Aurel Lup, „Socialist Agriculture of Romania – Mith and Reality”
☰ Ruxandra NEMŢEANU
Sidonia Teodorescu: Mari arhitecţi bucureşteni. Ion D. Berindey
Sidonia Teodorescu, „Great Architects from Bucharest. Ion D. Berindey”
☰ Ionescu PIMEN
Gheorghe Bănică: „Risipiri împreunate”
„Clasped Dispelling”, by Gheorghe Bănică
☰ Angela PĂUCEAN
Ioan Gabor: „Copșa Mică, o istorie industrială”
Ioan Gabor, „Copșa Mică, the History of an Industrial Town”

Lasă un răspuns