Volumul V / 2012

postat în: Arhiva 0

CUPRINS (CONTENTS)

STUDII ŞI COMUNICĂRI
Acad. Gleb DRĂGAN – Gânduri despre timp
Ştefan IANCU – Stimularea activităţii creative, procesul inovării şi integrarea europeană
Aurel LUP, Liliana MIRON – Agricultura şi ţăranul român în opera (scrierile) lui Nicholas Georgescu-Roegen
Ana CARATĂ et alii – Medicamentul şi cartea medico-farmaceutică veche şi nouă, în mici biblioteci
Gabriela ANDREI, Mircea-Dragomir ANDREI – Din viaţa şi opera naturalistului Igor Sienkiewicz (1907-2006)
Alexandru MARINESCU, Iorgu PETRESCU – Câteva date noi privind viaţa şi activitatea medicului Hilarius Mitrea

PERSONALITĂȚI
Tatiana ROTARU – Istoria ştiinţei în destine umane. Sufletul omului – Cetate vie a libertății
Ştefan IANCU – Mihai Drăgănescu – Promotor al revoluţiei informatice in România
Gheorghe MOHAN – Profesorul Constantin Pârvu la 80 de ani
Garabet KÜMBETLIAN – Suren Cedighian și „Magneții Românești”

ANIVERSĂRI
Aurel ARDELEAN – Vasile Goldiş, Părintele naţiunii române – 150 de ani de la naştere –

EVOCĂRI

SPIRU HARET (15 februarie 1851 -17 decembrie 1912)
Eufrosina OTLĂCAN – Spiru Haret (1851-1912) – De la o teză de doctorat magistrală la reforma învăţământului românesc
Ana BAZAC – Spiru Haret, mecanica socială: semnificaţii epistemologice
Elvira BOTEZ – «Albina» lui Haret
Magdalena STAVINSCHI – Spiru Haret şi Henri Poincaré – 100
Mihail M. ANDREESCU – Spiru Haret – Politician și legiuitor
Nicolae POSTOLACHE – Spiru Haret, mai puţin cunoscut
Marian RIZEA – Spiru C. Haret -Vizionarul unei Românii moderne
Cristina-Maria DABU – Cultura şi genialitătea condiţii ale progresului. Spiru Haret – Un reformator al societăţii româneşti
Filofteia REPEZ – Umanism, patriotism şi naţionalismîn activitatea lui Spiru Haret
Victor VĂTĂMANU, Dănuţ GHIŢĂ – Spiru Haret – Părinte al ţărănimii
George V. GRIGORE – Spiru Haret şi instituţia teatrului naţional
Iolanda CONSTANTINESCU – Contribuția academicianului Spiru Haret la dezvoltarea învatamantului românesc
Ilie TISMĂNARU – Spiritul haretian în cultura românească

CONSTANTIN I. ISTRATI (7 septembrie 1850 -17 ianuarie 1918)

Sidonia TEODORESCU – Constantin I. Istrati, comisarul general al expoziţiei naţionale din 1906
Gina SCĂEŢEANU, Maria PELE – Constantin Istrati – „Pionier al dezvoltării ştiinţifice şi culturale româneşti”
Constața RIZESCU, Ana CARATĂ, Adriana-Elena TĂEREL – Dr. Constantin Istrati, deschizător de drumuri în ştiinţă, educator al generaţiilor ce i-au urmat
Adriana-Elena TĂEREL , Ana CARATĂ, Mihai STĂNESCU – Constantin Istrati în istoria medicinei și farmaciei
Teofil GRIDAN , Silviu GRIDAN – Câteva remarci privind viaţa şi opera savantului Constantin Istrati

ARNOLD – LUCIEN MONTANDON (1852–1922)

Gheorghe MUSTAȚĂ, Mariana MUSTAȚĂ – Arnold – Lucien Montandon – unul dintre ctitorii entomologiei românești
Angela PETRESCU, Iorgu PETRESCU – Arnold Lucien Montandon si relaţiile lui cu lumea stiinţifică internaţională
Iorgu PETRESCU – Activitatea ştiinţifică a lui Arnold – Lucien Montandon

VARIA

Pompiliu MANEA – Proces verbal de duel original, între Vaillard şi Nicolae Kretzulescu

SEMNAL EDITORIAL, RECENZII
Alexandru MARINESCU – Janine Benyus – Biomimetism
Nicolae TOMA – Gheorghe Mohan, Aurel Ardelean: Enciclopedia plantelor decorative,vol. III „Sere – Balcoane – Apartamente – Terase”
Viorela-Valentina DIMA – Gleb Drăgan – Reflecţii sumare, ediţia a II-a
Viorela-Valentina DIMA – Gleb Drăgan – Gânduri
Viorela-Valentina DIMA – Gleb Drăgan – Terminologie cognitivă. Volum antologic
Ștefan NEGREA – Un binevenit act de cultură; reeditarea cărții „istorie bisericească pe scurt” tradusă din grecește în românește în 1845 de autorul însuși, Alecsandru Geanoglu-Lesviodax
Viorela-Valentina DIMA – Ion Gh. Roşca, Ovidiu Nicolescu – Mari personalităţi ale ASE – Virgil Madgearu

Lasă un răspuns