Volumul X / 2017

postat în: Arhiva 0

CUPRINS (CONTENTS)

STUDII ŞI COMUNICĂRI
150 DE ANI DE LA NAȘTEREA SAVANTULUI GRIGORE ANTIPA
ARTICLES
150 YEARS SINCE THE BIRTH OF SCHOLAR GRIGORE ANTIPA
☰ Dumitru MURARIU
Grigore Antipa – 150 de ani de la naştere
Grigore Antipa – 150 Years since his birth
☰ Eufrosina OTLĂCAN
Un model matematic relevant în geonomie – omagiu lui Grigore Antipa
A Relevant Mathematical Pattern in Geonomy – Homage to Grigore Antipa
☰ Dumitru CURCĂ
Grigore Antipa şi Ion Ciurea, personalităţi marcante ale ihtiologiei şi ihtiopatologiei româneşti şi mondiale
Grigore Antipa and Ion Ciurea, Outstanding Personalities of Romanian and World Ichthyology and Ichthyopathology
☰ Dumitru CURCĂ
Contribuţia unor personalităţi ale medicinii veterinare contemporane savantului Grigore Antipa, la dezvoltarea pisciculturii în România
The Contribution of Some Personalities in the field of Veterinary Medicine, Contemporary to Scientist Grigore Antipa, in Promoting Fish Farming in Romania
☰ Ștefan NEGREA
Grigore Antipa şi urmaşii săi la cârma muzeului care îi poartă numele
Grigore Antipa and his successors in the management of the museum that bears his name
☰ Mircea-Dragomir ANDREI
George Frederick Kunz şi Grigore Antipa
George Frederick Kunz and Grigore Antipa
☰ Gabriela ANDREI, Iorgu PETRESCU
A. L. Montandon, asistent şi colaborator al lui Grigore Antipa
A. L. Montandon, Gr. Antipa‘s Assistant and Collaborator
☰ Angela PETRESCU, Ana-Maria PETRESCU
Grigore Antipa – geniu inovator în cultură şi educaţie
Grigore Antipa – innovating genius in culture and education
☰ Iorgu PETRESCU
Grigore Antipa – un om al datoriei
Grigore Antipa – a dutiful man
☰ Daniela-Amby OSTAFE, Laura-Alexandra OSTAFE, Laurenţiu-Norocel OSTAFE
Academicianul Grigore Antipa şi concepţia monistă a marelui naturist şi filosof Ernst Haeckel
Academician Grigore Antipa and the Monist view of the great naturalist and philosopher Ernst Haeckel
☰ Aurel ARDELEAN, Gheoghe MOHAN
Grigore Antipa – renumit muzeograf şi hidrobiolog român (1867–1944)
Grigore Antipa – renowned Romanian museographer and hydrobiologist (1867–1944)
☰ Ilie TISMĂNARU
Ideile revoluționare de psihologie socială ale savantului român Grigore Antipa
The Revolutionary Ideas in Social Psychology of the Romanian Scholar Grigore Antipa
ANIVERSĂRI (ANNIVERSARIES)
☰ Alexandru Ş. BOLOGA
120 de ani de la naşterea conf. dr. biolog Maria S. Celan – I. Personalia
120 years since the birth of PhD Associate Professor Maria S. Celan – I. Personalia
☰ Gabriela ANDREI, Mircea-Dragomir ANDREI
Dr. Paul Dăncescu la 90 de ani
Dr. Paul Dancesco at 90
EVOCĂRI (REMEMBER)
☰ Ştefania-Kory CALOMFIRESCU
Profesorul Pompiliu Manea despre noţiunea de elită
Professor Pompiliu Manea on the notion of elite
PERSONALITĂȚI (PERSONALITIES)
☰ Angela PETRESCU, Ana-Maria PETRESCU
Robert Ritter von Dombrowski – după 100 de ani la Muzeul „Grigore Antipa”
Robert Ritter von Dombrowski – after 100 years at the „Grigore Antipa” Museum
☰ Iorgu PETRESCU
Mihai Băcescu – file noi la biografie
Mihai Băcescu – new biography pages
☰ Marţian IOVAN
Cărturarul transilvan Timotei Cipariu – umanist european din secolul al XIX-lea
The Transylvanian Scholar Timotei Cipariu –19th Century European Humanist
☰ Mircea POPA
Iosif Vulcan și spiritul constructiv
Iosif Vulcan and constructivism
☰ Garabet KÜMBETLIAN
Profesorul și cercetătorul doctor docent inginer Mircea V. Soare (1927–1999)
Professor and researcher, docent engineer Mircea V. Soare (1927–1999)
VARIA
☰ Ştefan IANCU
Știința între rațional şi sacru
Science between reason and religion
☰ Emilian M. DOBRESCU
Şcoala Academică de Sociologie la a X-a ediţie – O iniţiativă devenită tradiţie
The 10th edition of the Academic School of Sociology– An innitiative that has become a tradition
☰ Andra-Luisa PREDA
Resorturile morale şi spirituale ale crizei economice din primul deceniu al secolului al XXI-lea
The moral and spiritual grounds of the economic crisis from the first decade of the 21st century
IN MEMORIAM (IN MEMORIAM)
☰ Constantin TOMA, Angela TONIUC
Academicianul Alexandru Ciubotaru (1932–2017)
Academician Alexandru Ciubotaru (1932–2017)
☰ Gheorghe MOHAN
Profesorul universitar dr. Petre Neacșu (1926–2016)
PhD Professor Petre Neacșu (1926–2016)
☰ Gabriel C. CORNEANU, Mihaela CORNEANU
Dr. Dan Munteanu și importanța debutului în evoluția omului de știință
Dr. Dan Munteanu and the importance of early career in the evolution of the scholar
☰ Ana CARATĂ
Prof. dr. Constanța Rizescu (1932–2017), expert ONUDI. Contribuții la Cercetarea și valorificarea plantelor medicinale indigene
PhD Prof. Chemist Constanţa Rizescu (1932–2017), UNIDO Expert – Contributions in Research and Valuation of Indigene Medicinal Plants
SEMNAL EDITORIAL, RECENZII (REVIEWS)
☰ Alexandru Ş. BOLOGA
Cel de al 25-lea Congres Internaţional de Istoria Ştiinţei şi Tehnologiei (Rio de Janeiro, Brazilia, 23–29 iulie 2017)
The 25th International Congress of History of Science and Technology (Rio de Janeiro, Brazil, 23–29 July 2017)
☰ Valentin MARIN
Mervyn King: Sfârșitul alchimiei. Banii, băncile și viitorul economiei mondiale
The End of Alchemy. Money, Banking and the Future of the Global Economy
☰ Ionuț IFRIM
Mircea Duțu: Academia Română (1866–2016). Temeiuri, tradiții și valori juridice
Mircea Duțu: The Romanian Academy of Sciences (1866–2016). Juridical grounds, traditions and values
☰ Tiberiu TĂNASE
Valentin Marin: Politică și strategie la Dunărea de Jos ( sec. VI a. Chr. – sec. II p. Chr.)
Valentin Marin: Politics and Strategy in the Lower Danube (from 6th c. BC to 2nd c. AD)
☰ Tiberiu TĂNASE
Jucătorul din umbră. Caracterul pivotal al africii subsahariene şi implicaţiile acestuia asupra securităţii euroatlantice
The Shadow Player: the Pivotal Character of Sub-Saharan Africa and Its Implications for Euro-Atlantic Security
☰ Mirela-Adriana ANGHELACHE
Teofil Gridan: Geologie fundamentală
Teofil Gridan: Fundamental Geology

Lasă un răspuns