SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

postat în: Evenimente 0

joi, 3 mai 2012, orele 10.00-14.00, în Aula Academiei Române,
Calea Victoriei nr. 125

PROGRAM

Academician GLEB DRĂGAN – Cuvânt de deschidere – Gânduri despre timp

PREZENTARE PUBLICAŢII CRIFST

GORUN MANOLESCU & VALENTIN MARIN – Revista NOEMA nr. X/2011 – Prezentare generală

ALEXANDRU MARINESCU – Frederick Albert Cook şi Emil Racoviţă, etnografi în Ţara de Foc (1897)

EVOCARE: ARNOLD – LUCIEN MONTANDON (1852 – 1922)

GHEORGHE MUSTAŢĂ – Arnold – Lucien Montandon – unul dintre ctitorii entomologiei româneşti

ANGELA PETRESCU, IORGU PETRESCU – Arnold – Lucien Montandon şi relaţiile lui cu lumea ştiinţifică internaţională

IORGU PETRESCU – Actvitatea ştiinţifică a lui Arnold – Lucien Montandon

EVOCARE: ACADEMICIANUL CAIUS IACOB (1912-1992)

IOAN CUCULESCU (Membru corespondent al Academiei Române) – Amintiri despre profesorul Caius Iacob

GABRIEL I. NĂSTASE – Personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti: academicianul Caius Iacob

OLIMPIA POPESCU – Caius Iacob şi „Gazeta Matematică”

EVOCARE: ACADEMICIANUL CONSTANTIN I. ISTRATI (1850-1918)

NICOLAE MARCU – Personalitatea lui Constantin Istrati – medic, chimist, întemeietor şi conducător de instituţii ştiinţifice, academician

SIDONIA TEODORESCU – Dr. Constantin I. Istrati, Comisarul General al Expoziţiei Naţionale din 1906

GINA SCĂEŢEANU – Constantin Istrati – pionier al dezvoltării ştiinţifice şi culturale româneşti

CONSTANŢA RIZESCU, ANA CARATA, ADRIANA – ELENA TAEREL – Dr. Constantin Istrati, deschizător de drumuri în ştiinţă, educator al generatiilor ce i-au urmat

ADRIANA-ELENA TAEREL, ANA CARATA, MIHAI STĂNESCU – Constantin Istrati în istoria medicinei şi farmaciei

TEOFIL GRIDAN, SILVIU GRIDAN – Câteva remarci privind viaţa şi opera savantului Constantin Istrati

100 DE ANI DE LA MOARTEA LUI SPIRU HARET

EUFROSINA OTLĂCAN – Spiru Haret (1851-1912) – de la o teză de doctorat magistrală la reforma învăţământului românesc

ANA BAZAC – Spiru Haret, „Mecanica socială”: semnificaţii epistemologice

ELVIRA BOTEZ – „Albina” lui Haret

MAGDALENA STAVINSCHI – Spiru Haret si Henri Poincaré – 100

MIHAIL M. ANDREESCU – Spiru Haret – politician şi legiuitor liberal

NICOLAE POSTOLACHE – Spiru Haret, mai puţin cunoscut

MARIAN RIZEA – Spiru Haret – vizionarul unei Românii moderne

CRISTINA – MARIA DABU – Cultura şi genialitatea – condiţii ale progresului. Spiru Haret – un reformator al societăţii româneşti

FILOFTEIA REPEZ – Umanism, patriotism şi naţionalism în opera şi activitatea lui Spiru Haret

VICTOR VĂTĂMANU – Spiru Haret – „părinte” al ţărănimii

GEORGE GRIGORE – Spiru Haret şi instituţia Teatrului Naţional

IOLANDA CONSTANTINESCU – Contributia academicianului Spiru Haret la dezvoltarea invatamantului romanesc

ILIE TISMĂNARU – Spiritul haretian în cultura română

Lasă un răspuns