SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

postat în: Evenimente 0

vineri, 24 mai 2013, orele 10.00-15.00, în Aula Academiei Române,
Calea Victoriei nr. 125

PROGRAM

Academician GLEB DRĂGAN – Cuvânt de deschidere – O analiză a conceptului de istoria științei

PREZENTARE PUBLICAŢII CRIFST

VALENTIN MARIN – Revista NOEMA nr. XII/2013 – Prezentare generală

EVOCARE: Acad. GHEORGHE MARINESCU (1863 – 1938)

ALEXANDRU MARINESCU – Gheorghe Marinescu și teoria neuronală

OCTAVIAN BUDA – Gheorghe Marinescu: progresele şi tendinţele medicinei moderne

POMPILIU MANEA – Gheorghe Marinescu și Dragomir Hurmuzescu, doi savanți români din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea

MIHAIL M. ANDREESCU – Gheorghe Marinescu și cercetarea neurologică românească

CRISTINA – MARIA DABU – Arc peste timp – Academicianul Gheorghe Marinescu și știința secolului XXI

DUMITRU CURCĂ – Colaborarea acad. Gh. Marinescu cu personalitati de prestigiu ale medicinii veterinare

IULIA ZAHARIA – Celula nervoasă: un veac de cercetare, revelații tulburătoare – omagiu academicianului Gheorghe Marinescu

NICOLETA CONSTANTINESCU, IOLANDA CONSTANTINESCU – Gheorghe Marinescu neurolog, profesor si regizor

LAURA – ALEXANDRA OSTAFE, LAURENŢIU – NOROCEL OSTAFE – Academicianul Gheorghe Marinescu – promotor al unor invenţii ştiinţifice în domeniul medical

 

 

EVOCARE: Acad. GHEORGHE ȚIȚEICA (1873 – 1939)

EUFROSINA OTLĂCAN – Un reper în ştiinţa şi cultura românilor: Gheorghe Ţiţeica (1873-1939)

FILOFTEIA REPEZ – Gheorghe Ţiţeica – „un simplu soldat” al ţării

TEODORA STĂNESCU-STANCIU – Gheorghe Ţiţeica: om de ştiinţă și pedagog

MARIAN RIZEA – Gheorghe Țițeica – strămoșii, viața și urmașii

ADRIANA-ELENA TĂEREL, LAURA NICOLAE, ANA CARATA – Unele date privind viața și activitatea a doi savanți, Gheorghe și Șerban Țițeica

GABRIEL I. NĂSTASE – Personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti: academicianul Gheorhe Țițeica

 

EVOCARE: Acad. GHEORGHE SPACU (1883 – 1955)

GINA SCĂEŢEANU, MARIA PELE – Gheorghe Spacu – maestru al chimiei coordinative şi analitice

LAVINIA MISĂILĂ – Gheorghe Spacu – pionier al chimiei combinatiilor complexe

CONSTANȚA RIZESCU – Amintiri despre marele dascăl Gheorghe Spacu

MIHAI STĂNESCU, CORINA-CRISTINA ARAMĂ, ADRIANA-ELENA TĂEREL – Acad. Gheorghe Spacu și impactul său asupra chimiei analitice

EVOCARE: Acad. MARCU BOTZAN (1913 – 2011)

ANA BAZAC – Marcu Botzan: parabola lui Marcus Aurelius şi tratarea pământului

MARIAN MOŞNEAGU – Plurivalenţa universului acvatic în abordarea academicianului Marcu Botzan

GEORGE V. GRIGORE – Academicianul Marcu Botzan: Poet-Călător pe axa timpului

EVOCARE: NICOLAE DONICI (1874 – 1956), membru de onoare al Academiei Române

MAGDALENA STAVINSCHI – Nicolae Donici, între admiraţie şi dispreţ

IOLANDA CONSTANTINESCU – Personalitatea astronomului Nicolae Donici – scurte considerații

Lasă un răspuns