SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

postat în: Evenimente 0

vineri, 6 iunie 2014, orele 10.00-15.00, în Aula Academiei Române,
Calea Victoriei nr. 125

PROGRAM

Academician GLEB DRĂGAN – Cuvânt de deschidere

I. MOMENT FESTIV
Moderator: Acad. DAN BERINDEI

Inmânarea Certificatelor de absolvire a Cursului de inițiere în istoria și filosofia științei și tehnicii

II. ALEGEREA NOULUI BIROU AL DIVIZIEI DE ISTORIA ŞTIINŢEI
Moderator: Acad. DAN BERINDEI

VALENTIN MARIN

Dare de seamă privind activitatea Diviziei de Istoria Ştiinţei a CRIFST în perioada mai 2010 – iunie 2014

Dezbateri pe marginea materialului prezentat

Alegerea noului Birou al Diviziei de Istoria Științei a CRIFST

 

 

III. SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
Moderator: Acad. GLEB DRĂGAN

ANIVERSARE: 100 DE ANI DE LA NAȘTEREA ACAD. ȘTEFAN PASCU

MIHAIL M. ANDREESCU – Cum l-am cunoscut pe academicianul Ștefan Pascu

FILOFTEIA REPEZ – Omagiu de recunoștință și respect academicianului Ștefan Pascu

MARICEL D. POPA – Consideraţii privind o posibilă abordare geoculturală a operei academicianului Ștefan Pascu

TEOFIL GRIDAN – Un caz aparte în opera academicianului Ştefan Pascu: tratatul de Istoria gândirii şi creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti

IOLANDA CONSTANTINESCU – Originalitatea contribuției academicianului Stefan Pascu în domeniul istoriografiei românești. Scurte considerații

 

 

EVOCARE: ACAD. NICOLAE VASILESCU – KARPEN (1870 – 1964)

MARIAN RIZEA – Academicianul Nicolae Vasilescu-Karpen – luceafăr al științei universale

GABRIEL I. NĂSTASE – Nemuritoarea „Pilă Karpen”

ANA BAZAC – Pila Karpen şi câteva semnificaţii epistemologice ale unor descoperiri epocale recente

LAURA-ALEXANDRA OSTAFE, LAURENŢIU-NOROCEL OSTAFE – Nicolae Vasilescu-Karpen – câștigătorul fără premiul Nobel

NICOLETA CONSTANTINESCU, IOLANDA CONSTANTINESCU – O privire asupra acad. Nicolae Vasilescu-Karpen – multilateralitatea domeniilor de cercetare

Lasă un răspuns