Volumul VII / 2014

postat în: Arhiva 0

CUPRINS (CONTENTS)

STUDII ŞI COMUNICĂRI (STUDIES AND COMMUNICATIONS)
☰ Acad. Gleb DRĂGAN
Aurel Vlaicu, pionier al aviației românești
Aurel Vlaicu, le pionnier de l’aviation roumaine
☰ Ştefan IANCU
O istorie recentă: aplicaţii ale tehnologiei de microsistem în industria auto
A recent history: applications of microsystem technology in the automotive industry
☰ Dumitru CURCĂ
Personalităţi marcante ale medicinii veterinare din Bucovina, membri ai Academiei Române
Remarkable personalities in Veterinary Medicine, Members of the Romanian Academy of Sciences
☰ Constantin CHERAMIDOGLU
Istoricul introducerii combustibilului lichid la vasele maritime române
The beginning of using liquid fuel with Romanian maritime ships
☰ Monica MORARU
Determinarea structurii solurilor prin metoda imagisticii electrice rezistive
Determination of soil structure by means of electrical resistivity imaging
☰ Mirela-Adriana ANGHELACHE
Introducere în cercetarea şi predicţia evenimentelor seismice extreme (Exemplificare – marele cutremur din estul Japoniei)
Introduction to the research and prediction of extreme seismic events (Case Study – The Great East Japan Earthquake)
ANIVERSĂRI (ANNIVERSARIES)
100 DE ANI DE LA NAȘTEREA ACADEMICIANULUI ȘTEFAN BĂLAN (1913–1991)
100 YEARS SINCE THE BIRTH OF ACADEMICIAN ȘTEFAN BĂLAN (1913–1991)
☰ Mihai ALEXANDRESCU, Ștefan-Florin BĂLAN
Un secol de la nașterea lui Ștefan Bălan, personalitate de seamă a științei și învățământului superior de construcții din România
A century since the birth of Ștefan Bălan, outstanding scientific and higher education personality in the field of Romanian Civil Engineering
☰ Nicolae Șt. NOICA
Un gând despre academicianul Ștefan Bălan
A thought about acad. Ștefan Bălan
☰ Nicolae POSEA
Omagiu academicianului Ștefan Bălan
Homage to academician Ștefan Bălan
☰ Tudor SIRETEANU
Tinerii au nevoie de repere. Eu am avut: acad. Ștefan Bălan
The youth need models. I had one: acad. Ștefan Bălan
100 DE ANI DE LA NAȘTEREA ACADEMICIANULUI ȘTEFAN PASCU (1914–1998)
100 YEARS SINCE THE BIRTH OF ACADEMICIAN ȘTEFAN PASCU (1914–1998)
☰ Mihail M. ANDREESCU
Amintiri despre profesorul, istoricul și academicianul Ștefan Pascu
Memories about professor, historian and academician Ştefan Pascu
☰ Filofteia REPEZ
Omagiu academicianului Ştefan Pascu
Homage to the Academician Ştefan Pascu
☰ Maricel D. POPA
Consideraţii privind o posibilă abordare geoculturală a operei academicianului Ştefan Pascu
Considerations on a possible geocultural approach of acad. Ştefan Pascu’s work
☰ Teofil GRIDAN
Un caz aparte în opera academicianului Ştefan Pascu: Tratatul de „Istoria gândirii şi creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti”
A Special Case in the Work of Academician Ștefan Pascu: Treatise on the „History of Romanian Scientific and Technical Thinking and Creation”
EVOCĂRI (REMEMBER)
☰ Acad. Gleb DRĂGAN
Acad. Radu Voinea iniţiator şi propagator al ştiinţelor tehnice
Acad. Radu Voinea – l’initiateur et le propagateur des sciences techniques
☰ Ştefan NEGREA
Grigore Antipa (1867–1944) – 70 de ani de la moarte
Grigore Antipa (1867–1994) – 70 years since his death
Acad. NICOLAE VASILESCU-KARPEN (1870–1964)
☰ Marian RIZEA
Academicianul Nicolae Vasilescu-Karpen – luceafăr al științei universale
Academician Nicolae Vasilescu-Karpen – outstanding personality of universal science
☰ Gabriel I. NĂSTASE
Nemuritoarea „Pilă Karpen”
The immortal „Karpen Pile”
☰ Ana BAZAC
Pila Karpen şi câteva semnificaţii epistemologice ale unor descoperiri epocale recente
The Karpen voltaic pile and the epistemological significance of some recent epochal discoveries
☰ Laura-Alexandra OSTAFE, Laurenţiu-Norocel OSTAFE
Nicolae Vasilescu-Karpen – câștigătorul fără premiul Nobel
Nicolae Vasilescu-Karpen – the winner without the Nobel prize
PERSONALITĂȚI (PERSONALITIES)
☰ Alexandru MARINESCU
Profesorul dr. doc. Virgil Nitzulescu, despre Nicolae Leon
PhD Professor Docent Virgil Nitzulescu, about Nicolae Leon
☰ Filofteia REPEZ
Dimensiunea militară și politică a activității mareșalului Alexandru Averescu
The military and political dimension af Marshal Alexandru Averescu’s activity
☰ Nicolae P. Leonăchescu
Familia Logigan
The Logigans
☰ Iorgu PETRESCU, Angela PETRESCU
Ion Ţuculescu, un biolog uitat
Ion Țuculescu, a neglected biologist
☰ Gabriela ANDREI, Mircea-Dragomir ANDREI
Giovanni Pinna – personalitate marcantă a muzeologiei contemporane
Giovanni Pinna – leading figure of contemporary museology
☰ Oana-Lucia N. DIMITRIU
Academicianul Grigore C. Moisil, întemeietorul şcolii de matematicieni informaticieni din România
Academician Grigore C. Moisil, founder of the Romanian school of mathematicians in computer science
VARIA
☰ Garabet KÜMBETLIAN
Liceul industrial energetic din Constanţa
The Power System Vocational Technical High school from Constanţa
☰ Laura-Alexandra OSTAFE, Laurenţiu-Norocel OSTAFE
Alchimia – protoştiinţă sau pseudoştiinţă?
Alchemy – protoscience or pseudoscience?
☰ Sidonia TEODORESCU, Cosmin BLOJU
Moştenirea familiei Macca
Petre and Elena Macca’s legacy
☰ Dan-Tudor IONESCU
Conceptul de physis în scrierile lui Heraclit din Efes şi Aristotel
The Physis concept in the writings of Heraclitus of Ephesus and Aristotle
☰ Laura NICOLAE
Profesia de farmacist de-a lungul timpului
The Pharmacy profession over time
☰ Cătălina TODOR
Evoluția științei geopolitice de la apariție până în prezent
The evolution of geopolitical science since its appearance to date
☰ Adelina SORESCU
Ia de ieri şi de azi
A traditional and fashionable image of the traditional Romanian blouse
CRONICA ȘTIINȚIFICĂ (EDITORIAL SIGNAL, REVIEWS)
☰ Valentin MARIN
Dare de seamă privind activitatea diviziei de istoria ştiinţei a CRIFST în perioada: iunie 2011 – iunie 2014
Report regarding the activity of the CRIFST Division of History of Science, over the period: June 2011 – June 2014
SEMNAL EDITORIAL, RECENZII (EDITORIAL SIGNAL, REVIEWS)
☰ Alexandru Ş. BOLOGA
Die globale sexuelle Revolution Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit, fe-medienverlags GmbH, Kisslegg, Germania
☰ Cornel HARANGUŞ
Ştiinţele sociale din perspectivă filosofică şi logică
Social Sciences from philosophical and logical perspective
☰ Gheorghe VĂDUVA
Bogdan A. Păpădie, Gabriel I. Năstase – Istoria războiului din umbră (Editura PACO, Bucureşti, 2014)
Bogdan A. Păpădie, Gabriel I. Năstase – The History of the Shadow War (Paco Publishing House, Bucharest, 2014)

Lasă un răspuns