SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

 

vineri, 24 mai 2013, orele 10.00-15.00, în Aula Academiei Române,
Calea Victoriei nr. 125

 

PROGRAM

Academician GLEB DRĂGAN - Cuvânt de deschidere - O analiză a conceptului de istoria științei

 

 

PREZENTARE PUBLICAŢII CRIFST

VALENTIN MARIN - Revista NOEMA nr. XII/2013 – Prezentare generală

 

 

EVOCARE: Acad. GHEORGHE MARINESCU (1863 - 1938)

ALEXANDRU MARINESCU - Gheorghe Marinescu și teoria neuronală

OCTAVIAN BUDA - Gheorghe Marinescu: progresele şi tendinţele medicinei moderne

POMPILIU MANEA - Gheorghe Marinescu și Dragomir Hurmuzescu, doi savanți români din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea

MIHAIL M. ANDREESCU - Gheorghe Marinescu și cercetarea neurologică românească

CRISTINA - MARIA DABU - Arc peste timp - Academicianul Gheorghe Marinescu și știința secolului XXI

DUMITRU CURCĂ - Colaborarea acad. Gh. Marinescu cu personalitati de prestigiu ale medicinii veterinare

IULIA ZAHARIA - Celula nervoasă: un veac de cercetare, revelații tulburătoare - omagiu academicianului Gheorghe Marinescu

NICOLETA CONSTANTINESCU, IOLANDA CONSTANTINESCU - Gheorghe Marinescu neurolog, profesor si regizor

LAURA – ALEXANDRA OSTAFE, LAURENŢIU – NOROCEL OSTAFE - Academicianul Gheorghe Marinescu - promotor al unor invenţii ştiinţifice în domeniul medical

 

 

EVOCARE: Acad. GHEORGHE ȚIȚEICA (1873 - 1939)

EUFROSINA OTLĂCAN - Un reper în ştiinţa şi cultura românilor: Gheorghe Ţiţeica (1873-1939)

FILOFTEIA REPEZ - Gheorghe Ţiţeica – "un simplu soldat" al ţării

TEODORA STĂNESCU-STANCIU - Gheorghe Ţiţeica: om de ştiinţă și pedagog

MARIAN RIZEA - Gheorghe Țițeica – strămoșii, viața și urmașii

ADRIANA-ELENA TĂEREL, LAURA NICOLAE, ANA CARATA - Unele date privind viața și activitatea a doi savanți, Gheorghe și Șerban Țițeica

GABRIEL I. NĂSTASE - Personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti: academicianul Gheorhe Țițeica

 

 

EVOCARE: Acad. GHEORGHE SPACU (1883 - 1955)

GINA SCĂEŢEANU, MARIA PELE - Gheorghe Spacu - maestru al chimiei coordinative şi analitice

LAVINIA MISĂILĂ - Gheorghe Spacu - pionier al chimiei combinatiilor complexe

CONSTANȚA RIZESCU - Amintiri despre marele dascăl Gheorghe Spacu

MIHAI STĂNESCU, CORINA-CRISTINA ARAMĂ, ADRIANA-ELENA TĂEREL - Acad. Gheorghe Spacu și impactul său asupra chimiei analitice

 

 

EVOCARE: Acad. MARCU BOTZAN (1913 - 2011)

ANA BAZAC - Marcu Botzan: parabola lui Marcus Aurelius şi tratarea pământului

MARIAN MOŞNEAGU - Plurivalenţa universului acvatic în abordarea academicianului Marcu Botzan

GEORGE V. GRIGORE - Academicianul Marcu Botzan: Poet-Călător pe axa timpului

 

 

EVOCARE: NICOLAE DONICI (1874 - 1956), membru de onoare al Academiei Române

MAGDALENA STAVINSCHI - Nicolae Donici, între admiraţie şi dispreţ

IOLANDA CONSTANTINESCU - Personalitatea astronomului Nicolae Donici - scurte considerații