SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

 

joi, 3 mai 2012, orele 10.00-14.00, în Aula Academiei Române,
Calea Victoriei nr. 125

 

PROGRAM

Academician GLEB DRĂGAN - Cuvânt de deschidere - Gânduri despre timp

 

PREZENTARE PUBLICAŢII CRIFST

GORUN MANOLESCU & VALENTIN MARIN - Revista NOEMA nr. X/2011 – Prezentare generală

ALEXANDRU MARINESCU - Frederick Albert Cook şi Emil Racoviţă, etnografi în Ţara de Foc (1897)

 

EVOCARE: ARNOLD – LUCIEN MONTANDON (1852 - 1922)

GHEORGHE MUSTAŢĂ - Arnold - Lucien Montandon - unul dintre ctitorii entomologiei româneşti

ANGELA PETRESCU, IORGU PETRESCU - Arnold - Lucien Montandon şi relaţiile lui cu lumea ştiinţifică internaţională

IORGU PETRESCU - Actvitatea ştiinţifică a lui Arnold - Lucien Montandon

 

EVOCARE: ACADEMICIANUL CAIUS IACOB (1912-1992)

IOAN CUCULESCU (Membru corespondent al Academiei Române) - Amintiri despre profesorul Caius Iacob

GABRIEL I. NĂSTASE - Personalităţi ale ştiinţei şi culturii româneşti: academicianul Caius Iacob

OLIMPIA POPESCU - Caius Iacob şi "Gazeta Matematică"

 

EVOCARE: ACADEMICIANUL CONSTANTIN I. ISTRATI (1850-1918)

NICOLAE MARCU - Personalitatea lui Constantin Istrati - medic, chimist, întemeietor şi conducător de instituţii ştiinţifice, academician

SIDONIA TEODORESCU - Dr. Constantin I. Istrati, Comisarul General al Expoziţiei Naţionale din 1906

GINA SCĂEŢEANU - Constantin Istrati - pionier al dezvoltării ştiinţifice şi culturale româneşti

CONSTANŢA RIZESCU, ANA CARATA, ADRIANA - ELENA TAEREL - Dr. Constantin Istrati, deschizător de drumuri în ştiinţă, educator al generatiilor ce i-au urmat

ADRIANA-ELENA TAEREL, ANA CARATA, MIHAI STĂNESCU - Constantin Istrati în istoria medicinei şi farmaciei

TEOFIL GRIDAN, SILVIU GRIDAN - Câteva remarci privind viaţa şi opera savantului Constantin Istrati

 

100 DE ANI DE LA MOARTEA LUI SPIRU HARET

EUFROSINA OTLĂCAN - Spiru Haret (1851-1912) - de la o teză de doctorat magistrală la reforma învăţământului românesc

ANA BAZAC - Spiru Haret, "Mecanica socială": semnificaţii epistemologice

ELVIRA BOTEZ - "Albina" lui Haret

MAGDALENA STAVINSCHI - Spiru Haret si Henri Poincaré – 100

MIHAIL M. ANDREESCU - Spiru Haret – politician şi legiuitor liberal

NICOLAE POSTOLACHE - Spiru Haret, mai puţin cunoscut

MARIAN RIZEA - Spiru Haret – vizionarul unei Românii moderne

CRISTINA - MARIA DABU - Cultura şi genialitatea - condiţii ale progresului. Spiru Haret - un reformator al societăţii româneşti

FILOFTEIA REPEZ - Umanism, patriotism şi naţionalism în opera şi activitatea lui Spiru Haret

VICTOR VĂTĂMANU - Spiru Haret – "părinte" al ţărănimii

GEORGE GRIGORE - Spiru Haret şi instituţia Teatrului Naţional

IOLANDA CONSTANTINESCU - Contributia academicianului Spiru Haret la dezvoltarea invatamantului romanesc

ILIE TISMĂNARU - Spiritul haretian în cultura română