SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

 

miercuri, 26 mai 2010, orele 10.00-14.00, în Amfiteatrul "Ion Heliade Rădulescu' al Academiei Române, Calea Victoriei nr. 125

 

PROGRAM

Academician GLEB DRĂGAN - Cuvânt de deschidere 

ALEGEREA NOULUI BIROU AL DIVIZIEI DE ISTORIA ŞTIINŢEI

VALENTIN MARIN - Dare de seamă privind activitatea Diviziei de Istoria Ştiinţei a CRIFST în perioada octombrie 2006 - mai 2010

ALEGEREA NOULUI BIROU AL DIS/CRIFST

 

PREZENTARE PUBLICAŢII CRIFST

GORUN MANOLESCU & VALENTIN MARIN - Revista NOEMA nr. IX/2010 - Prezentare generală

 

CENTENARUL NAŞTERII LUI JACQUES-YVES COUSTEAU (1910-1997)

ALEXANDRU MARINESCU - Jacques-Yves Cousteau în România

ANA BAZAC - Spaţiul de cunoaştere - spaţiul de acţiune: Gânduri la aniversarea lui
Jacques - Yves Cousteau

MARIANA ŞENILĂ-VASILIU - Omagiu lui Jacques - Yves Cousteau - "Din lumea tăcerii în lumina artei"

CRISTINA - MARIA DABU - Jacques - Yves Cousteau -părintele scufundărilor moderne

GABRIEL I. NĂSTASE & DRAGOŞ IONUŢ G. NĂSTASE - Personalităţi ilustre ale ştiinţei universale -  Jacques - Yves Cousteau

 

ANIVERSARE: ACADEMICIANUL NICOLAE BOTNARIUC LA 95 DE ANI

ALEXANDRINA NEGREA & ŞTEFAN NEGREA - Academicianul Nicolae Botnariuc la 95 de ani

LIVIU MĂRGHITAN - Omagierea Academicianului Nicolae Botnariuc în presa arădeană

IOLANDA CONSTANTINESCU - Personalitatea academicianului Nicolae Botnariuc

 

EVOCARE: NICOLAE VASILESCU - KARPEN (1870 - 1964)

BOGDAN OTOMEGA - Nicolae Vasilescu-Karpen şi învăţământul tehnic superior

EUFROSINA OTLĂCAN - Nicolae Vasilescu-Karpen printre matematicienii generaţiei sale

ELVIRA BOTEZ - Nicolae Vasilescu-Karpen – biograf şi autobiograf

GABRIEL I. NĂSTASE & DRAGOŞ IONUŢ G. NĂSTASE - Personalităţi ilustre ale ştiinţei universale: Nicolae Vasilescu-Karpen

 

EVOCARE: CEZAR PARTENIE

VLADIMIR ŢICOVSCHI - Cezar Antonie Partenie – profesorul ieşean la Bucureşti