CUPRINS (Contents)

 
 
Consiliul științific
 
STUDII ŞI COMUNICĂRI
150 DE ANI DE LA NAȘTEREA SAVANTULUI EMIL RACOVIȚĂ
ARTICLES
150 YEARS SINCE THE BIRTH OF SCHOLAR EMIL RACOVIȚĂ
☰ Dumitru MURARIU
Despre Emil Racovița la 150 de ani de la naștere
About Emil Racoviță – on the celebration of 150 years since his birth
☰ Iorgu PETRESCU, Angela PETRESCU
Documente Racoviță din arhiva Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”
Documents on Racoviţă found in the Archives of the “Grigore Antipa” National Museum of Naturla History”
☰ Gheorghe MOHAN
Emil Racoviţă (1868–1947) – întemeietorul biospeologiei româneşti
Emil Racoviță, the founder of Romanian biospeleology
 
CENTENARUL MARII UNIRI ȘI AL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
THE CENTENNIAL ANNIVERSARY OF THE GREAT UNION AND OF THE FIRST WORLD WAR
☰ Ioan SCURTU
Declaraţia privind unirea Basarabiei cu România
The Declaration of the Union of Bessarabia with Romania
☰ Mihail M. ANDREESCU
Drumul către Marea Unire din 1 Decembrie 1918
The path to the Great Union of 1 December 1918
☰ Laurențiu CHIRIAC
Nicolae Iorga și lupta sa pentru realizarea Marii Uniri
Nicolae Iorga and his struggle for the achievement of the Great Union
☰ Alexandru Ş. BOLOGA
Din nou în Basarabia anului aniversar 2018
Revisiting Bessarabia in the anniversary year of 2018
 
PERSONALITĂȚI
PERSONALITIES
☰ Constantin TOMA
Academicianul Ion Toderaş – la 70 de ani
Academician Ion Toderaş – on his 70th anniversary
☰ Alexandru Ş. BOLOGA
120 de ani de la naşterea conf. dr. biolog. Maria S. Celan. II. – Corespondenţa ştiinţifică
120 years since the birth of PhD Associate professor Maria S. Celan. (II) – Her scientific correspondence
☰ Gabriela ANDREI, Angela PETRESCU
Medeea Weinberg (1931–2017) – un cercetător de excepţie
Medeea Weinberg (1931–2017) – an outstanding Researcher
☰ Mircea-Dragomir ANDREI, Andrei GORDUZA
Victor Gorduza (1942–2014) – Fondatorul Muzeului de Mineralogie Baia Mare
Victor Gorduza (1942–2014) – The Founder of the Baia Mare Mineralogy Museum
☰ Ana CARATĂ, Adriana-Elena TĂEREL
Dinamica fluidelor polifazate și apicultura în opera prof. dr. ing. Veceslav Harnaj, personalitate științifică de renume mondial în secolul al XX-lea
Dynamics of Polyphase Fluids and Beekeeping in the Prof. Dr. Eng. Veceslav Harnaj, world-famous scientific personality in the 20th century
 
VARIA
VARIA

☰ Mihai ALEXANDRESCU, Ștefan-Florin BĂLAN

Legea lui Newton între momentul 1687 și sfârșitul secolului al XX-lea
Newton’s Law between 1687 and the end of the 20th century

☰ Dumitru CURCĂ

Apariţia primelor societăţi şi asociaţii de medicină veterinară din România (I)
The establishment of the first veterinary medicine societies and associations in Romania (I)

☰ Ana CARATĂ

Istoria farmaciei, știință conexă istoriei medicinei, chimiei, biologiei și a altor științe
History of Pharmacy, a Science closely linked to the History of Medicine, Chemistry, Biology and of other sciences

☰ Clementina TIMUȘ

Cercetări în domeniul laserilor în România
Laser research in Romania

☰ Marin VLADA

Proiectul ROINFO 2018/2019 – 60 de ani de informatică românească
ROINFO project 2018/2019 – 60 years of Romanian informatics

☰ Mirela-Adriana ANGHELACHE

Parametrii surselor seismice – intensitatea seismică şi magnitudinea
Seismic source parameters – seismic intensity and magnitude

☰ Valentin-Stelian BĂDESCU

Știinţa juridică românească și probelemele ei actuale
Romanian legal science and its current issues
 
SEMNAL EDITORIAL, RECENZII
REVIEWS
☰ Mirela-Adriana ANGHELACHE
Teofil Gridan, Silviu Gridan: Geologia sistemului solar
Teofil Gridan, Silviu Gridan: The Geology of the Solar System
☰ Ionel MIRON
„În fuga anilor”... spre libertatea prin cunoaștere
“With the passage of years”… to freedom through knowledge
 
IN MEMORIAM
IN MEMORIAM
☰ Maria-Elena OSICEANU
Inginerul Aurel Nicolae Jula (27.01.1939 – 30.08.2018)
Engineer Aurel Nicolae Jula (27 January 1939 – 30August 2018)
 
STATUTUL PUBLICAȚIILOR DIS/CRIFST
THE STATUTE OF THE PUBLICATIONS OF DIS/CRIFST
☰ Valentin MARIN
Statutul publicațiilor DIS/CRIFST Studii și Comunicări/DIS și Columna – aprobat în Adunarea DIS/CRIFST din data de 31 mai 2018
The Statute of the publications of DIS/CRIFST, „STUDII ȘI COMUNICĂRI/DIS” and „COLUMNA”
 
- sus -