CUPRINS (Contents)

STUDII ŞI COMUNICĂRI (STUDIES AND COMMUNICATIONS)
☰ Dumitru MURARIU
The Topic of Danube and its Scientifical, Economical and Political Problems in the Grigore Antipa’s Vision
The Topic of Danube and its Scientifical, Economical and Political Problems in the Grigore Antipa’s Vision
☰ Mihai ALEXANDRESCU, Ștefan-Florin BĂLAN
Principiul lui D’Alembert, temă de dezbatere ştiinţifică în mediile universitare şi academic româneşti în prima jumătate a secolului al XX-lea
D'Alembert 's Principle, Theme of Scientific Debate in Romanian University and Academic Society in the First Half of the Twentieth Century
☰ Ştefan IANCU
Cunoaşterea culturii tehnico‑ştiinţifice naţionale – o condiţie necesară pentru stimularea activităţii creative
The Knowledge of the Technical and Scientific National Culture – a Prerequisite for Stimulating the Creative Activity
☰ Eufrosina OTLĂCAN
Fisurile doctrinei economice socialiste, semnalate chiar în epoca apariţiei sale (secolul al XIX-lea)
Fissures of the Socialist Economic Doctrine Pointed out even in the Epoch of its Apparition (19th Century)
☰ Eufrosina OTLĂCAN
Ştiinţe fără frontiere
Sciences without Frontiers
☰ Marin VLADA
Contribuția acad. Gheorghe Mihoc (1906–1981) la dezvoltarea școlii matematice românești
Contribution of the Acad. Gheorghe Mihoc (1906–1981) in the Development of the Mathematical School in Romania
☰ Ildikó BUCUR-HORVÁTH
Dezvoltarea contemporană a spaţiului construit. Intervenții asupra patrimoniului construit – adaptare la cerințele moderne
Contemporary Development of the Built Environment. Interventions on Built Heritage – Adaptation to Modern Requirements
☰ Constantin STĂNESCU
Scurtă istorie a tuburilor electronice
Brief History of Electronic tubes
☰ Liana NĂSTĂSELU
Spiru Haret, susţinător al ştiinţelor istorice – un document din colecţiile Bibliotecii Academiei Române
Spiru Haret, Advocate of Historical Sciences – a Document from Collections of the Romanian Academy Library
☰ Marţian IOVAN
Profilul etic şi spiritual al personalităţii lui Vasile Goldiş – temei al operei sale teoretice şi practice
The Ethical and Spiritual Profile of Vasile Goldiş’s Personality – Recurring Themes in his Theoretical and Practical Works
 
ANIVERSĂRI (ANNIVERSARIES)
☰ Teofil GRIDAN
140 de ani de la naşterea acad. prof. Hans Stille, membru de onoare al Academiei Române
140 Years from the Birth of Acad. Prof. Hans Stille, Honorary Member of the Romanian Academy
☰ Garabet KÜMBETLIAN
Centenarul naşterii academicianului Gheorghe Buzdugan
Centenary of Academician Gheorghe Buzdugan
 
EVOCĂRI (REMEMBER)
☰ Marin VLADA
Acad. Solomon Marcus și promoția 1978 informatică, martori la fondarea informaticii românești
Acad. Solomon Marcus and Alumni 1978 – Informatics, Witnesses to Foundation of Romanian Informatics
☰ Andreea-Iuliana BĂDILĂ
Contribuția acad. Florin Constantiniu la istoriografia românească
Academician Florin Constantiniu’s Contribution to Romanian Historiography
☰ Marius URSULEANU, Maria-Gabriela SULIMAN, Laura COSTANDACHE
Constantin Iugulescu (1924–2006), zece ani de la dispariție, încă un deceniu de creaţie prin discipolii săi
Constantin Iugulescu (1924–2006), dix ans après avoir disparu, une autre décennie de création par l'entremise de ses disciples
 
PERSONALITĂȚI (PERSONALITIES)
☰ Ana CARATĂ
Academician profesor dr. Gleb Drăgan, 95 ani de la naștere, un an de la deces
Academician Professor Dr. Gleb Drăgan, 95 Years from His Birth, one Year after His Death
☰ Dumitru CURCĂ
Personalităţi marcante ale medicinii veterinare din Bucovina, membri ai Academiei Române (III). profesor dr. Ion Ciurea (1878–1944), membru corespondent al Academiei Române
Remarkable Personalities of Veterinary Medicine in Bucovina, Members of the Romanian Academy (III). Professor dr. Ciurea Ion (1878–1944), Associate Member of the Romanian Academy
Andrei NICOLAIDE
Consideraţii privind biografia savantului Nicolae Vasilescu-Karpen (1870–1964)
Consideration on the Biography of the Scientist Nicolae Vasilescu – Karpen (1870–1964)
☰ Mircea-Dragomir ANDREI, Arthur SZABÓ
Profesorul Virgil Ghiurcă (1927–2008), promotor al gemologiei în România
Professor Virgil Ghiurca (1927–2008), Promoter of Gemology in Romania
☰ Gabriela ANDREI
Jean de la Fontaine (1621–1695) şi Jean-Henri Fabre (1823–1915) – întâlnire peste veacuri
Jean de la Fontaine (1621–1695) and Jean Henri Fabre (1823–1915) – meeting over centuries
☰ Lavinia MISĂILĂ
Lazăr Edeleanu, deschizător de drumuri în chimizarea petrolului
Lazarus Edeleanu, pioneer in oil chemicalization
☰ Ștefania KORY-CALOMFIRESCU
Profesorul universitar onorific dr. Florea Marin – cel mai mare istoriograf al medicinei clujene
Honorary Professor Dr. Florea Marin – The Greatest Historiographer of Cluj
☰ Katalin BARTÓK
În amintirea eminentului botanist Erazmus Iuliu Nyárády (1881–1966), membru al Academiei Române
In memoriam of Eminent Botanist Iuliu Erazmus Nyárády (1881–1966), Member of the Romanian Academy
☰ Filofteia REPEZ
George Coşbuc – poetul aproape de sufletul neamului său
George Coşbuc – the Poet close to the Soul of His Nation
☰ Garabet KÜMBETLIAN
Stephen P. Timoshenko (22 decembrie 1878 – 29 mai 1972)
Stephen P. Timoshenko (22 decembrie 1878 – 29 mai 1972)
☰ Teodora GIURGIU
Generalul de brigadă medic aviator Victor Anastasiu, fondatorul medicinei aeronautice româneşti
Gen. Brigadier Physician aviator Victor Anastasiu, founder of the Romanian Aviation Medicine
 
VARIA
☰ Mihail M. ANDREESCU
Armata Română în război – între legendă şi adevăr. Consideraţii privind armata română în Primul Război Mondial
Romanian Army at War – between Legend and Truth. Considerations on the Romanian Army in the First World War
☰ Ilie TISMĂNARU
Aspecte ale implicării intelectualității românești în actul unirii, rezultantă istorică a Primului Război Mondial
Aspects of the Romanian Intellectuality’s Implication in the Union Act. The Historically Result of the First World War
☰ Alexandra ROTARU
Istoria roboţilor paraleli
The History of the Parallel Robots
☰ Luige VLĂDĂREANU
Istoria și filosofia roboților umanoizi
The History and Philosophy of the Humanoid Robots
☰ Mihaiela ILIESCU
Istoria şi filosofia roboților industriali
The History and Philosophy of the Industrial Robots
 
SEMNAL EDITORIAL, RECENZII (EDITORIAL SIGNAL, REVIEWS)
☰ Constantin TOMA, Ion SÂRBU
Gheorghe Mohan: Flora briofitelor din România, vol. I–II
Gheorghe Mohan: Flora bryophytes in Romania, vol. I–II
☰ Viorela-Valentina DIMA
Magda Stavinschi: Astronomul Nicolae Donici – Enigme descifrate
Magda Stavinschi: Astronomer Nicolae Donici – Deciphered Puzzles
☰ Viorela-Valentina DIMA
Magda Stavinschi: Constantin Pârvulescu. Erou și cercetător al cerului (1890– 1945)
Magda Stavinschi: Constantin Pârvulescu. Aviation hero and astronomer (1890–1945)
☰ Alin M. OLĂRESCU
Nicolae P. Leonăchescu: Orizonturile cunoașterii
Nicolae P. Leonăchescu: Knowledge horizons
☰ Alba Iulia Catrinel POPESCU
Tiberiu Tănase: Fețele monedei. Mișcarea legionară între 1941–1948
Tiberiu Tănase: Currency faces – Legionary movement between 1941–1948
☰ Tănase TIBERIU
Alba Iulia Catrinel Popescu: Ce se ascunde în spatele Boko Haram?
Alba Iulia Catrinel Popescu: What lies behind Boko Haram?
 
- sus -