CUPRINS (Contents)

STUDII ŞI COMUNICĂRI (STUDIES AND COMMUNICATIONS)
Acad. Gleb DRĂGAN
Aurel Vlaicu, pionier al aviației românești
Aurel Vlaicu, le pionnier de l'aviation roumaine
Ştefan IANCU
O istorie recentă: aplicaţii ale tehnologiei de microsistem în industria auto
A recent history: applications of microsystem technology in the automotive industry
Dumitru CURCĂ
Personalităţi marcante ale medicinii veterinare din Bucovina, membri ai Academiei Române
Remarkable personalities in Veterinary Medicine, Members of the Romanian Academy of Sciences
Constantin CHERAMIDOGLU
Istoricul introducerii combustibilului lichid la vasele maritime române
The beginning of using liquid fuel with Romanian maritime ships
Monica MORARU
Determinarea structurii solurilor prin metoda imagisticii electrice rezistive
Determination of soil structure by means of electrical resistivity imaging
Mirela-Adriana ANGHELACHE
Introducere în cercetarea şi predicţia evenimentelor seismice extreme (Exemplificare – marele cutremur din estul Japoniei)
Introduction to the research and prediction of extreme seismic events (Case Study – The Great East Japan Earthquake)
 
ANIVERSĂRI (ANNIVERSARIES)
100 DE ANI DE LA NAȘTEREA ACADEMICIANULUI ȘTEFAN BĂLAN (1913–1991)
100 YEARS SINCE THE BIRTH OF ACADEMICIAN ȘTEFAN BĂLAN (1913–1991)
Mihai ALEXANDRESCU, Ștefan-Florin BĂLAN
Un secol de la nașterea lui Ștefan Bălan, personalitate de seamă a științei și învățământului superior de construcții din România
A century since the birth of Ștefan Bălan, outstanding scientific and higher education personality in the field of Romanian Civil Engineering
Nicolae Șt. NOICA
Un gând despre academicianul Ștefan Bălan
A thought about acad. Ștefan Bălan
Nicolae POSEA
Omagiu academicianului Ștefan Bălan
Homage to academician Ștefan Bălan
Tudor SIRETEANU
Tinerii au nevoie de repere. Eu am avut: acad. Ștefan Bălan
The youth need models. I had one: acad. Ștefan Bălan
 
100 DE ANI DE LA NAȘTEREA ACADEMICIANULUI ȘTEFAN PASCU (1914–1998)
100 YEARS SINCE THE BIRTH OF ACADEMICIAN ȘTEFAN PASCU (1914–1998)
 
Mihail M. ANDREESCU
Amintiri despre profesorul, istoricul și academicianul Ștefan Pascu
Memories about professor, historian and academician Ştefan Pascu
Filofteia REPEZ
Omagiu academicianului Ştefan Pascu
Homage to the Academician Ştefan Pascu
Maricel D. POPA
Consideraţii privind o posibilă abordare geoculturală a operei academicianului Ştefan Pascu
Considerations on a possible geocultural approach of acad. Ştefan Pascu's work
Teofil GRIDAN
Un caz aparte în opera academicianului Ştefan Pascu: Tratatul de "Istoria gândirii şi creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti"
A Special Case in the Work of Academician Ștefan Pascu: Treatise on the "History of Romanian Scientific and Technical Thinking and Creation"
 
EVOCĂRI (REMEMBER)
Acad. Gleb DRĂGAN
Acad. Radu Voinea iniţiator şi propagator al ştiinţelor tehnice
Acad. Radu Voinea – l'initiateur et le propagateur des sciences techniques
Ştefan NEGREA
Grigore Antipa (1867–1944) – 70 de ani de la moarte
Grigore Antipa (1867–1994) – 70 years since his death
 
Acad. NICOLAE VASILESCU-KARPEN (1870–1964)
Marian RIZEA
Academicianul Nicolae Vasilescu-Karpen – luceafăr al științei universale
Academician Nicolae Vasilescu-Karpen – outstanding personality of universal science
Gabriel I. NĂSTASE
Nemuritoarea "Pilă Karpen"
The immortal "Karpen Pile"
Ana BAZAC
Pila Karpen şi câteva semnificaţii epistemologice ale unor descoperiri epocale recente
The Karpen voltaic pile and the epistemological significance of some recent epochal discoveries
Laura-Alexandra OSTAFE, Laurenţiu-Norocel OSTAFE
Nicolae Vasilescu-Karpen – câștigătorul fără premiul Nobel
Nicolae Vasilescu-Karpen – the winner without the Nobel prize
 
PERSONALITĂȚI (PERSONALITIES)
Alexandru MARINESCU
Profesorul dr. doc. Virgil Nitzulescu, despre Nicolae Leon
PhD Professor Docent Virgil Nitzulescu, about Nicolae Leon
Filofteia REPEZ
Dimensiunea militară și politică a activității mareșalului Alexandru Averescu
The military and political dimension af Marshal Alexandru Averescu's activity
Nicolae P. Leonăchescu
Familia Logigan
The Logigans
Iorgu PETRESCU, Angela PETRESCU
Ion Ţuculescu, un biolog uitat
Ion Țuculescu, a neglected biologist
Gabriela ANDREI, Mircea-Dragomir ANDREI
Giovanni Pinna – personalitate marcantă a muzeologiei contemporane
Giovanni Pinna – leading figure of contemporary museology
Oana-Lucia N. DIMITRIU
Academicianul Grigore C. Moisil, întemeietorul şcolii de matematicieni informaticieni din România
Academician Grigore C. Moisil, founder of the Romanian school of mathematicians in computer science
 
VARIA
Garabet KÜMBETLIAN
Liceul industrial energetic din Constanţa
The Power System Vocational Technical High school from Constanţa
Laura-Alexandra OSTAFE, Laurenţiu-Norocel OSTAFE
Alchimia – protoştiinţă sau pseudoştiinţă?
Alchemy – protoscience or pseudoscience?
Sidonia TEODORESCU, Cosmin BLOJU
Moştenirea familiei Macca
Petre and Elena Macca's legacy
Dan-Tudor IONESCU
Conceptul de physis în scrierile lui Heraclit din Efes şi Aristotel
The Physis concept in the writings of Heraclitus of Ephesus and Aristotle
Laura NICOLAE
Profesia de farmacist de-a lungul timpului
The Pharmacy profession over time
Cătălina TODOR
Evoluția științei geopolitice de la apariție până în prezent
The evolution of geopolitical science since its appearance to date
Adelina SORESCU
Ia de ieri şi de azi
A traditional and fashionable image of the traditional Romanian blouse
 
CRONICA ȘTIINȚIFICĂ (EDITORIAL SIGNAL, REVIEWS)
Valentin MARIN
Dare de seamă privind activitatea diviziei de istoria ştiinţei a CRIFST în perioada: iunie 2011 – iunie 2014
Report regarding the activity of the CRIFST Division of History of Science, over the period: June 2011 – June 2014
 
SEMNAL EDITORIAL, RECENZII (EDITORIAL SIGNAL, REVIEWS)
Alexandru Ş. BOLOGA
Die globale sexuelle Revolution Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit, fe-medienverlags GmbH, Kisslegg, Germania
Cornel HARANGUŞ
Ştiinţele sociale din perspectivă filosofică şi logică
Social Sciences from philosophical and logical perspective
☰ Gheorghe VĂDUVA
Bogdan A. Păpădie, Gabriel I. Năstase – Istoria războiului din umbră (Editura PACO, Bucureşti, 2014)
Bogdan A. Păpădie, Gabriel I. Năstase – The History of the Shadow War (Paco Publishing House, Bucharest, 2014)
 
- sus -