CUPRINS (Contents)


STUDII ŞI COMUNICĂRI
Acad. Gleb DRĂGAN - Gânduri despre timp
Ştefan IANCU - Stimularea activităţii creative, procesul inovării şi integrarea europeană
Aurel LUP, Liliana MIRON - Agricultura şi ţăranul român în opera (scrierile) lui Nicholas Georgescu-Roegen
Ana CARATĂ et alii - Medicamentul şi cartea medico-farmaceutică veche şi nouă, în mici biblioteci
Gabriela ANDREI, Mircea-Dragomir ANDREI - Din viaţa şi opera naturalistului Igor Sienkiewicz (1907-2006)
Alexandru MARINESCU, Iorgu PETRESCU - Câteva date noi privind viaţa şi activitatea medicului Hilarius Mitrea


PERSONALITĂȚI
Tatiana ROTARU - Istoria ştiinţei în destine umane. Sufletul omului - Cetate vie a libertății
Ştefan IANCU - Mihai Drăgănescu - Promotor al revoluţiei informatice in România
Gheorghe MOHAN - Profesorul Constantin Pârvu la 80 de ani
Garabet KÜMBETLIAN - Suren Cedighian și "Magneții Românești"

 

ANIVERSĂRI
Aurel ARDELEAN - Vasile Goldiş, Părintele naţiunii române - 150 de ani de la naştere -

 

EVOCĂRI

 

SPIRU HARET (15 februarie 1851 -17 decembrie 1912)
Eufrosina OTLĂCAN - Spiru Haret (1851-1912) - De la o teză de doctorat magistrală la reforma învăţământului românesc
Ana BAZAC - Spiru Haret, mecanica socială: semnificaţii epistemologice
Elvira BOTEZ - «Albina» lui Haret
Magdalena STAVINSCHI - Spiru Haret şi Henri Poincaré - 100
Mihail M. ANDREESCU - Spiru Haret - Politician și legiuitor
Nicolae POSTOLACHE - Spiru Haret, mai puţin cunoscut
Marian RIZEA - Spiru C. Haret -Vizionarul unei Românii moderne
Cristina-Maria DABU - Cultura şi genialitătea condiţii ale progresului. Spiru Haret - Un reformator al societăţii româneşti
Filofteia REPEZ - Umanism, patriotism şi naţionalismîn activitatea lui Spiru Haret
Victor VĂTĂMANU, Dănuţ GHIŢĂ - Spiru Haret - Părinte al ţărănimii
George V. GRIGORE - Spiru Haret şi instituţia teatrului naţional
Iolanda CONSTANTINESCU - Contribuția academicianului Spiru Haret la dezvoltarea învatamantului românesc
Ilie TISMĂNARU - Spiritul haretian în cultura românească

 

CONSTANTIN I. ISTRATI (7 septembrie 1850 -17 ianuarie 1918)


Sidonia TEODORESCU - Constantin I. Istrati, comisarul general al expoziţiei naţionale din 1906
Gina SCĂEŢEANU, Maria PELE - Constantin Istrati - „Pionier al dezvoltării ştiinţifice şi culturale româneşti”
Constața RIZESCU, Ana CARATĂ, Adriana-Elena TĂEREL - Dr. Constantin Istrati, deschizător de drumuri în ştiinţă, educator al generaţiilor ce i-au urmat
Adriana-Elena TĂEREL , Ana CARATĂ, Mihai STĂNESCU - Constantin Istrati în istoria medicinei și farmaciei
Teofil GRIDAN , Silviu GRIDAN - Câteva remarci privind viaţa şi opera savantului Constantin Istrati

 

ARNOLD - LUCIEN MONTANDON (1852–1922)


Gheorghe MUSTAȚĂ, Mariana MUSTAȚĂ - Arnold - Lucien Montandon - unul dintre ctitorii entomologiei românești
Angela PETRESCU, Iorgu PETRESCU - Arnold Lucien Montandon si relaţiile lui cu lumea stiinţifică internaţională
Iorgu PETRESCU - Activitatea ştiinţifică a lui Arnold - Lucien Montandon

 

VARIA

Pompiliu MANEA - Proces verbal de duel original, între Vaillard şi Nicolae Kretzulescu

 

SEMNAL EDITORIAL, RECENZII
Alexandru MARINESCU - Janine Benyus - Biomimetism
Nicolae TOMA - Gheorghe Mohan, Aurel Ardelean: Enciclopedia plantelor decorative,vol. III „Sere - Balcoane - Apartamente - Terase”
Viorela-Valentina DIMA - Gleb Drăgan - Reflecţii sumare, ediţia a II-a
Viorela-Valentina DIMA - Gleb Drăgan - Gânduri
Viorela-Valentina DIMA - Gleb Drăgan - Terminologie cognitivă. Volum antologic
Ștefan NEGREA - Un binevenit act de cultură; reeditarea cărții „istorie bisericească pe scurt” tradusă din grecește în românește în 1845 de autorul însuși, Alecsandru Geanoglu-Lesviodax
Viorela-Valentina DIMA - Ion Gh. Roşca, Ovidiu Nicolescu - Mari personalităţi ale ASE - Virgil Madgearu