CUPRINS


IN MEMORIAM
ACAD. MIHAI DRĂGĂNESCU
Ştefan IANCU - Procesul de inovare în opera şi viaţa academicianului Mihai Drăgănescu

PROF. ION ŞERBAN NANIA
Ştefan NEGREA - Dispariţia prematură a unui distins membru titular al DIS/CRIFST: profesorul Ion Şerban Nania

 

OMAGIU
ACAD. NICOLAE BODNARIUC
Ştefan NEGREA, Alexandrina NEGREA - Academicianul Nicolae Botnariuc la 95 de ani

Liviu MĂRGHITAN - Omagierea domnului academician Nicolae Botnariuc în presa universitară arădeană
Iolanda CONSTANTINESCU - Personalitatea academicianului Nicolae Botnariuc
DR. DUMITRU MURARIU LA 70 DE ANI
Ştefan NEGREA, Alexandrina NEGREA - Dr. Dumitru Murariu, membru corespondent al Academiei Române la 70 de ani

Iorgu PETRESCU - Cum l-am descoperit pe domnul director Dr. Dumitru Murariu - confesiune

 

ANIVERSĂRI
CENTENARUL NAŞTERII LUI JACQUES-YVES COUSTEAU
Alexandru MARINESCU - O viaţă semnată Jacques-Yves Cousteau. 100 de ani de la naşterea marelui explorator al adâncurilor marine
Ana BAZAC - Spaţiul de cunoaştere - spaţiul de acţiune: gânduri la aniversarea lui Jacques-Yves Cousteau

Mariana ŞENILĂ-VASILIU - Omagiu lui Jacques-Yves Cousteau: din lumea tăcerii în lumina artei
Cristina-Maria DABU - Jacques-Yves Cousteau - părintele scufundărilor moderne

Gabriel I. NĂSTASE, Dragoş-Ionuţ G. NĂSTASE - Personalităţi ilustre ale ştiinţei universale: Jacques-Yves Cousteau
Mircea-Dragomir ANDREI - Un pionier al explorării submarine: Hans Hass
PROFESORUL ALEXANDRU V. GROSSU (1910-2004)
Gabriela ANDREI - Profesorul Alexandru V. Grossu (1910-2004) - o viaţă dedicată semenilor

DR. THOMA IONESCU (1860-1926)
Octavian BUDA - Thoma Ionescu (1860-1926) şi destinul chirurgiei româneşti

 

EVOCĂRI
ACAD. NICOLAE VASILESCU-KARPEN
Bogdan OTOMEGA - Nicolae Vasilescu-Karpen (1870-1964) şi învăţământul tehnic superior
Eufrosina OTLACAN - Inginerul Nicolae Vasilescu-Karpen printre matematicienii generaţiei sale

Elvira BOTEZ - Nicolae Vasilescu-Karpen - biograf şi autobiograf
Gabriel I. NASTASE - Personalităţi ilustre ale ştiinţei universale - Nicolae Vasilescu-Karpen

PROF. CEZAR PARTENIE
Vladimir TICOVSCHI - Cezar Antonie-Partenie - profesorul ieşean la Bucureşti
MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA
Virgiliu Z. TEODORESCU - Simboluri ale cinstirii dedicate lui Andrei Şaguna

 

VARIA
Yves DELANGE - Lamarck-Darwin
Alexandru MARINESCU - Georges Bibesco şi participarea sa la războiul din Mexic

Mirela-Adriana ANGHELACHE, Maria-Elena OSICEANU - Riscul seismic - componente, management, abordare psihologică
Teofi l GRIDAN, Silviu GRIDAN - Paralelă între fenomenele geologice catastrofale şi prezicerile apocalipsei

Elena CERCEL - Portrete de academicieni - restituiri şi reconstituiri
Liviu MĂRGHITAN - Date noi referitoare la biografi a lui Petru Maler Câmpeanu (1802-1893), membru de onoare al Societăţii Academice Române

Fănica GHERGHE, Răzvan CIUCĂ - Viţa de vie şi strugurele - simboluri pe ştergarele colecţiei Muzeului Naţional al Agriculturii
Ion NANIA - Patru cuvinte româneşti din fondul străvechi
Georgeta-Willi BULEA - Comunicarea în timp şi spaţiu

 

SEMNAL EDITORIAL, RECENZII
Valentin MARIN - Gleb Drăgan, Exerciţii de memorie - o paranteză tristă a istoriei
Valentin MARIN - Ştefan Iancu, O incursiune în istoria ştiinţei şi tehnologiei informaţiei

Oriana IRIMIA-HURDUGAN, Ştefan NEGREA - Aurel Ardelean, Gheorghe Mohan, Atlas Botanic
Oriana IRIMIA-HURDUGAN, Ştefan NEGREA - Aurel Ardelean, Gheorghe Mohan, Experimentul biologic

Ştefan NEGREA, Oriana IRIMIA-HURDUGAN - Ultima lucrare etnologică scrisă de Ion Nania: Rusaliile - sărbătoare multimilenară în spaţiul românesc
Nicolae MITROFAN - Maria-Elena Osiceanu, Personalitate şi personaj

Garabet KUMBETLIAN - Petre Covacev, Onomastica străzilor din Constanţa
Geo SĂVULESCU, Victor POTRA - Dincolo de ironie şi ironism, o nouă carte de Gorun Manolescu


CRONICĂ DIS
Valentin MARIN - Dare de seamă privind activitatea DIS/CRIFST în perioada 2006-2010