CUPRINS


Nota redacţiei

 

OMAGIU: ACADEMICIANUL GLEB DRĂGAN LA 90 DE ANI
Ion N. CHIUŢĂ, Liviu-Mihai SIMA - Omagiu Academicianului Gleb Drăgan
Ştefan IANCU - Perspectiva evoluţiei ştiinţei în secolul XXI

 

DR. ŞTEFAN NEGREA LA 80 DE ANI
Gheorghe MUSTAŢĂ - Cercetătorul ştiinţific I dr. Ştefan Negrea la moment aniversar
Ştefan NEGREA - Curriculum vitae et OPERA OMNIA

 

PROF. UNIV. DR. AUREL ARDELEAN LA 70 DE ANI
Constantin TOMA, Gheorghe MOHAN, Lucian GAVRILĂ, Irina RADU - Omagiu profesorului universitar dr. Aurel Ardelean la împlinirea vârstei de 70 de ani

 

EVOCĂRI: ACADEMICIANUL REMUS RĂDULEŢ (1904–1984)
Florin-Teodor TĂNĂSESCU - Remus Răduleţ şi terminologia tehnică
Eufrosina OTLĂCAN, Romulus-Petru OTLĂCAN - Remus Răduleţ şi anul 1904 în istoria electronicii
Liviu MĂRGHITAN - Remus Răduleţ - profesor la Politehnica timişoreană
Gabriel I. NĂSTASE, Dragoş I. NĂSTASE - Dimensiuni universale ale ştiinţei şi tehnicii românesti: acad. prof. Remus Răduleţ şi Nicolae Caranfil

 

NICOLAE CARANFIL (1893–1978)
Academician Gleb DRĂGAN - Nicolae Caranfil (1893-1978)
Marian MOŞNEAGU, Valentin MARIN - Nicolae Caranfil la Ministerul Aerului şi Marinei
Yolanda CONSTANTINESCU - Destinul unui om excepţional - Nicolae Caranfil (1893 - 1978)

 

ANIVERSĂRI: JEAN-BAPTISTE LAMARCK (1744–1829)
Yves DELANGE (Franţa) - J.-B. Lamarck (1744–1829): Acum două sute de ani apărea Filozofia sa zoologică
Oriana IRIMIA-HURDUGAN - Două sute de ani de la publicarea PHILOSOPHIEI ZOOLOGICA: vizionarismul lui Jean-Baptiste Lamarck
Gheorghe MUSTAŢĂ, Mariana MUSTAŢĂ - Paradoxul transformismului de tip Lamarkian
Cristina RAIS - Jean-Baptiste Lamarck (1 aug. 1744–18 dec. 1829) - pionier al evoluţionismului

 

CHARLES DARWIN (1809–1882)
Ştefan NEGREA, Alexandrina NEGREA - Bicentenarul naşterii lui Charles Darwin (1809–1882). Omul şi opera
Alexandru MARINESCU - Charles Darwin şi jurnalul său de călătorie pe H.M.S. Beagle (1831–1836)
Dumitru MURARIU - 150 de ani de la publicarea "Originei speciilor"
Maria-Elena OSICEANU - Darwinismul şi freudismul - două "ideologii ştiinţifice" revoluţionare
Cristina-Maria DABU - Evoluţionism şi creaţionism în societatea actuală

 

VARIA
Garabet KUMBETLIAN - Şcoala de mecanica solidelor de la Königsberg în secolul XIX. Franz Ernst Neumann şi discipolii săi
Garabet KÜMBETLIAN, Alexandra NIŢĂ - Câteva consideraţii istorice asupra teoriilor de rezistenţă
Elvira BOTEZ - Aniversări astronomice centenare
Valentin MARIN - Expansiunea macedoneană la Dunărea de Jos în viziunea lui Diodor din Sicilia - scurte consideraţii de ordin politico-militar
Yolanda CONSTANTINESCU - Gândirea lui Maimonide infiltrată în Cabală şi relaţionarea acestuia cu succesorii săi
Elena NIŞULESCU - Istoria "aurei energetice" de la origini până în prezent. Rezultate obţinute prin cunoaştere

 

SEMNAL EDITORIAL, RECENZII
Ştefan NEGREA, Liviu Mărghitan, Ioan Mitrea: Membrii Academiei Române din judeţul Neamţ