CUPRINSNota redacţiei

Acad. GLEB DRĂGAN  - Istoria ştiinţei şi istoria. Analiză comparativă

 

CENTENARUL NAŞTERII ACADEMICIANULUI MIHAI BĂCESCU
Dr. ŞTEFAN NEGREA - 100 de ani de la naşterea marelui biolog român - Academicianul Mihai Băcescu
Dr. DUMITRU MURARIU, membru corespondent al Academiei Române - Latura muzeologică în opera Academicianului Mihai Băcescu
Dr. ALEXANDRU MARINESCU - Mihai Băcescu - participarea la expediţii oceanografice
C-dor dr. MARIAN MOŞNEAGU - Coordonatele colaborării ştiinţifice ale Academicianului Mihai Băcescu cu Marina Română
Dr. MODEST GUłU - Date succinte privind opera carcinologică a savantului Mihai Băcescu
Dr. ŞTEFAN NEGREA, Dr. ALEXANDRINA NEGREA - Contribuţia Academicianului Mihai Băcescu la dezvoltarea etnozoologiei româneşti
Dr. IORGU PETRESCU - Urcând treptele muzeului cu profesorul Mihai Băcescu

 

CENTENARUL NAŞTERII PROF. DR. DOC. GEORGE D. VASILIU
Dr. ŞTEFAN NEGREA - La centenarul naşterii eminentului biolog român - prof. George D. Vasiliu (1908-1989)
Dr. DAN MUNTEANU, membru corespondent al Academiei Române - Aspecte din activitatea şi realizările lui G. D. Vasiliu în domeniul studiului vertebratelor
MARIANA ŞENILĂ-VASILIU - O problemă de deontologie ştiinţifică

 

CENTENARUL NAŞTERII PROFESORULUI DUMITRU ALMAŞ
Prof. univ. dr. IOAN SCURTU - Dumitru Almaş - omul şi opera
Dr. ŞTEFAN NEGREA - Amintiri despre scriitorul şi istoricul Dumitru Almaş
Dr. NICOLAE POSTOLACHE - Istoria în viziunea lui Dumitru Almaş. Din manuscrisele marelui istoric (1908–1995)
Prof. LIVIU MĂRGHITAN, IOAN MANCAŞ - Un mare profesor, popularizator al istoriei noastre naţionale: Dumitru Almaş
CRISTINA RAIS, Prof. dr. ANA CARATĂ  - Dumitru Almaş (1908-1995) - scriitor şi profesor

 

SEMNAL EDITORIAL
Dr. ŞTEFAN NEGREA - Peter Hügel & Augustin Mureşan (Complexul Muzeal Arad) - Istoricul Liviu Mărghitan la a 70-a aniversare
Dr. ŞTEFAN NEGREA - Ion Nania - Legende şi tradiţii
Dr. GEORGE-DAN MOGOŞANU - Constantin Iugulescu - Pagini din trecutul farmaciei militare româneşti (Ediţie postumă)