Scurt istoric


11 aprilie 1956
Biroul Prezidiului Academiei Române a aprobat afilierea Academiei Române la Uniunea Internationala de Istoria Stiintei.
Comitetul Român pentru Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii s-a înfiintat la initiativa Acad. Traian Savulescu, presedintele Academiei Române. În baza acestei initiative, s-a solicitat ca sectiile Academiei Române sa propuna fiecare câte un delegat, o personalitate reprezentativa în Comitet.


22 februarie 1957
Comitetul se constituie prin hotarârea Prezidiului Academiei Române fiind format din:
* Acad. Grigore Moisil
* Acad. St. Ghica Budesti
* Acad. Eugen Angelescu
* Prof. Simion Iagnov, m.c. al AR
* Acad. Remus Radulet
* Acad. Mihai Ralea
* Acad. Emil Pop (Cluj)
* Acad. Iorgu Iordan


28 martie 1957
Biroul Prezidiului Academiei Române aproba formarea Comitetului din cele 8 persoane si alegerea presedintelui Acad. Mihai Ralea.


20 august 1957
R. Taton, secretarul Uniunii Internationale pentru Istoria si Filosofia Stiintei, confirma aderarea Academiei Române la Uniune prin Comitetul nou creat în cadrul Academiei Române si recomanda divizarea acestui comitet în doua parti:
Istoria Stiintei
Filosofia Stintei


20-23 noiembrie 1972
Prima sesiune stiitifica de comunicari CRIFS. S-au sustinut 24 de comunicari din 34 de titluri înscrise. Incepând cu anul 1972 sesiunile stiintifice s-au organizat anual.


17 aprilie 1973
Se discuta în CRIFS primul regulament de functionare.


26 august - 3 septembrie 1981
CRIFS organizeaza la Bucuresti cel de al XVI-lea Congres de Istoria Stiintei


6 noiembrie 1990
Secretarul General al Academiei Române, N.N. Constantinescu comunica Sectiei de Stiinte Tehnice instituirea “Premiului de istoria si filosofia stiintei”


7 februarie 1992
Se reorganizeaza CRIFS si devine CRIFST cu trei divizii:
Istoria Stiintei   - presedinte, prof.dr.ing. Gleb Dragan, m.c. al Academiei Române
Logica, Metodologia si Filosofia Stiintei           - presedinte, acad. Mircea Malita
Istoria Tehnicii - presedinte, prof.dr.ing.Horia Colan, m.c. al Academiei Române
CRIFST editeaza doua publicatii anuale:
NOESIS (în limbi straine) din anul 1973
NOEMA (în limba româna) din anul 2002


12 octombrie 2006
S-a organizat adunarea generala de alegeri CRIFST, când a fost ales actualul Birou Executiv CRIFST constituit din:
Acad. Mihai Draganescu - presedinte
Prof. Dr. Teodor Dima, m.c. al Academiei Române - primvicepresedinte
Acad. Mircea Malita - vicepresedinte
Prof. Dr. Ing. Horia Colan, m.c. al Academiei Române - vicepresedinte
Acad. Gleb Dragan - vicepresedinte
Prof. Dr. Ing. Stefan Iancu - secretar stiintific

Biroul Diviziei de Istoria Ştiinţei
Acad. Gleb Dragan - Presedinte
Dr. Alexandru Marinescu - Vicepresedinte
Drd. Valentin Marin- Secretar

15 octombrie 2008
Apare primul volum de STUDII ŞI COMUNICĂRI al Diviziei de Istoria Ştiinţei şi, la propunerea secretarului diviziei, col. (r) drd. Valentin Marin, Adunarea Generală a DIS/CRIFST aprobă, în unanimitate, editarea anuală a unei reviste cu
acelaşi titlu, stabilindu-se responsabilităţile redacţionale, colectivul de referenţi, precum şi normele specifice de editare 


26 mai 2010
Se prezintă Darea de Seamă privind activitatea DIS/CRIFST în perioada 2006-2010 şi se alege noul Birou al Diviziei de Istoria Ştiinţei, format din:
- Acad. Gleb Dragan - Preşedinte;
- Prof. dr. Eufrosina Otlacan - Vicepreşedinte;
- Col. (r.) dr. Valentin Marin - Secretar.